Община Пловдив създава междуведомствени работни групи в шестте района на града, които ще обследват конфликтните места по пътищата и ще набелязват конкретни мерки за тяхното предотвратяване. В тях ще бъдат включени представители на Районните полицейски управления, администрациите по райони и на ОП „Организация и контрол на транспорта“.

„Целта е всеки един от участъците, където има регистрирани най-много пътно-транспортни произшествия, да бъде обследван, като се анализират причините и се набележат мерки за преодоляването им“, заяви заместник-кметът по транспорт инж. Златин Велев. Обобщените данни ще послужат за предстоящото актуализиране на Генералния план за организацията на движението в града.

Участниците в срещата поставиха като приоритет в работата си сигурността на пешеходците. Отчетено бе, че въведените от общината мерки като осветяването и повдигането на пешеходни пътеки, дават резултати и трябва да продължат и в бъдеще. Сред другите отчетени резултати бяха разширяване обхвата на системата за управление на трафика и монтирането на видеонаблюдение на нови 9 кръстовища, обновяването на пътните знаци, монтирането на LED осветление на светофарни уредби, монтирането на оградни пана, обезопасяване входовете на учебни и детски заведения и други.

Според данните на „Пътна полиция“ от началото на годината досега в Пловдив са регистрирани 414 пътно-транспортни произшествия с 15 загинали и 470 ранени. Анализите показват, че най-много ПТП – 397, са възникнали поради допуснато нарушение на водач.