52 650 зрелостници ще се явят днес на матурата по български език и литература. 10 500 квестори ще контролират изпита, който започва точно в 8 сутринта. Зрелостниците обаче трябва да в училище точно в 7 и 30 часа.

Те задължително трябва да носят в себе си служебната бележка, че са допуснати до матурите, лична карта за сверяване на данните, освен това трябва да разполагат и с черен химикал.

Още с влизането си в класните стаи, зрелостниците ще бъдат подробно инструктирани, а след това ще получат изпитен комплект и пликове, в които да поставят отделните модули.

Комплектът се състои от няколко листа. На първия лист има указание, което напомня на учениците как трябва да отбелязват верните според тях отговори и как трябва да реагират, ако, след като са отбелязали отговор, се откажат от него.

В долната част на първия лист има прикрепена с перфорация идентификационна бланка. Първата работа на зрелостниците ще бъде да попълнят тази бланка. Трябва да впишат с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, след това трябва да се подпишат. Изпитната зала няма да може да се напуска в първия един час.

От МОН напомнят, че е изключително важно зрелостниците да не отделят идентификационната бланка от листа за отговори.

Матурите по български език, по чужд език и всички обществени науки се състоят от 3 модула. Максималното време за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият - 120. Общо са 4 часа. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и се ползват с удължено време.

След приключване на всеки от модулите учениците трябва да преустановят работа и да запечатат както теста, така и листа за отговори от този модул. След това повече нямат право да се връщат към него.

Абитуриентът се отстранява, в случай че преписва от хартиен пищов, използва електронни устройства, преписва от работата на друг ученик и ако изнася извън залата изпитни материали. Работа на отстранен ученик се анулира и не се оценява, предупреждават от Министерство на образованието.

За втората задължителна матура, която ще се проведе на 23 май, и е по избираем предмет, най-желана дисциплина се явява английският език. 14 612 дванадесетокласници са подали заявления за явяване на матура по чуждия език. Втората желана дисциплина се оказва биологията - с 11 076 заявления.

Резултатите от днешната матура ще бъдат обявени до 13 юни.