НАП Пловдив пусна на търг поземлен имот с площ 3 852 кв. м. в Стряма. Предлага се ведно с построената търговска и обслужваща двуетажна сграда с разгъната застроена площ 865,48 кв. м.

Първоначалната му цена е 269 120 лв. В с. Стряма се предлагат и урегулирани поземлени имоти с площ 12 631 кв. м. и 5 687 кв. м., с начални цени съответно 189 971 лв. и 85 235 лв. Огледите на имотите ще продължат до 25.10.2019 г. Търговете ще се проведат на 31.10.2019 г., от 15:30 ч. в сградата на ТД на НАП Пловдив, ул. „Скопие“106.

Отново в землището на  Стряма в местността „Шипа“ се предлагат още три поземлени имота – пасища с площ 20 632 кв. м., 28 000 кв. м. и 35 035 кв. м.

Тръжните им цени са съответно 121 060 лв., 134 418 лв. и 205 571 лв. Търговете са насрочени за 01.11.2019 г. в сградата на НАП Пловдив, ул. „Скопие“ 106, от 10:00 часа, а огледите ще продължат до 25 октомври.

С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. В дирекция „Събиране“ при ТД на НАП

Пловдив през 2019 г. са проведени 682 търга с тайно или явно наддаване и събраните суми от продажбите са 5 167 087,52 лв.

За повече подробности относно тези и други търгове, като Тойота Ленд Крузер, Пежо Боксер - товарен, Пежо Партнер или Пежо Боксер - бус предлагани от Агенцията и необходимата документация към тях, посетете официалната интернет страница www.nap.bg в обновената рубрика “Продажби“.