Солените глоби за силен шум на открито в определените часове вече ще бъдат записани и в местните наредби на Община Пловдив. След промяната на закона през лятото, Общинският съвет под тепетата ще приведе новите изисквания към Наредбата за осигуряване на обществения ред .  Тя ще се гласува на последната сесия на общинарите, а текстовете са повече от строги.

Глобите за нарушаването й варират от 500 до 12 000 лева за шум на открито в определени часове, като за физически лица стига до 6 000 лева.

В новите текстове има  строги забрани за каквото и да било генериране на шум в периода от 23.00 до 08.00 часа, както и от 14.00 до 16.00 часа всеки ден.  В това число влизат купони, мероприятия, строителни дейности, както и зарежда не на обекти – магазини и заведения. През почивните дни пък сутрешния час, преди който не трябва да се генерира шум е 10:00 часа.

Всеки, който го нарушава може да бъде глобен от 500 до 1 000 за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – от 3 000 до 6 000 лева. При повторно нарушение обаче размерът скача драстично, като имуществената санкция за физическите лица става от 2 000 до 6 000 лева, а за юридическите – от 5 000 до 12 000 лева. 

Ако заведенията не изпълнят разпорежданията то следват незабавни действия. "Затваряне на обекта за срок от 3 дни, незабавно запечатване. При повторно нарушение в рамките на една година обектът се затваря за 14 дни".