Пандемията покрай коронавируса доведе след себе си до изключително полезни и практични идеи в областта на образованието. С всеки изминал ден дистанционното обучение навлиза все повече в научните среди и се налага в едни от най-сериозните науки - медицината.

С настъпването на извънредното положение в България студентите и преподавателите от Медицински университет - Пловдив реализират обучението дистанционно. Ректорът на висшето училище проф. д-р Мариана Мурджева разказва, че обучението в електронна среда е най-голямото предизвикателство от началото на тази календарна година. Сериозна наука като медицината предполага задълбочено изучаване на всички нейни основи и най-вече практика. По време на пандемията от коронавирус обаче тези занятия не се практикуват. За това на помощ идват дигиталните средства за комуникация и обучение.

Дигиталният начин на общуване е основния начин на комуникация сред младото поколение, отчита ръководството на Медицински университет - Пловдив. Така се създава една нова среда за изучаванто на науката. А именно дистанционното обучение, което се реализира посредством електронната платформа MS Office 365. Освен да изпращат онлайн материали за студентите, преподавателите от университета непрекъснато комуникират със своите възпитаници в реална среда.   

Въпреки, че практическите умения в медицината не могат да се постигнат така, както в присъствената форма на обучение се получиха сериозни теоритични познания, които са фундамент за изграждането на практическите сръчности, разкрива проф. д-р Мариана Мурджева.

Около 6000 студенти и 600 преподаватели в МУ-Пловдив работят по метода на онлайн обучението. А следващото голямо предизвикателство, към което висшето училище се стреми да реализира успешно са семестриалните изпити онлайн.