Инфлацията за април спрямо март 2019-а е 0,5 на сто, съобщи Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината (април 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1,7%.

От данните става видно, че БВП нараства с 3,4% за първото тримесечие спрямо същия период на миналата година, като основен принос за регистрирания икономически растеж е увеличението на износа на стоки и услуги - с 1.8 на сто.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23 884 млн. лева. Реализираната добавена стойност за този период е 20 301 млн.