Между 70 и 100 процента са пораженията върху земеделската продукция на производителите в карловското село Богдан. Комисия от областна дирекция по земеделие в Пловдив започна да описва щетите от вчерашната градушка в района на Карлово.

От природната стихия най-много пострадаха розовите, зеленчуковите и лозовите насаждения на земеделските производители. Основно потършевшите са земеделски производители от селата Богдан, Каравелово и Певците. Един от тях е Ранчо Ранчев, който стопанисва над 400 дка рози, зеленчуци и плодове. Производителят не е застраховал своята продукция защото от опит знае, че застрахователите не изплащат достатъчно обезщетения. Производителят е един от най-пострадалите в района производител и липсата на застраховка ще му донесе големи финансови загуби. Неговите земеделски площи са на 70% унищожени.

В продължение на около 10 минути е падала суха градушка с големината на орех. От областната дирекция по земеделие обясниха, че земеделските производители ще бъдат обезщетени на база на изготвените протоколи от общинската служба по земеделие. Преди това обаче пострадалите производители трябва да отидат да подадат заявления в 7 дневен срок.

От 5 години в община Карлово няма нито една действаща ракетна площадка за борба с градушките. От администрацията посочиха, че са определили 6 терена за изграждането на такива обекти. Кметът не село Каравелово заяви, че има уверението на Изпълнителната агенция за борба с градушките, че от началото на следващия месец ще заработи ракетната площадка до селото.