Заведението за гироси на булевард „Васил Априлов” - Gyroland бе атакуван неведнъж от НАП през изминалата година. Фирмата „Атена трей ООД” два пъти бе вписана в „черните” списъци на приходната агенция за обекти, грозящи ги административна мярка запечатване, след проверки. Издадени са били и две наказателни постановления със санкции по 800 лева.

Оказва се обаче, че фирмата ще заплати само 500 лева след атакуване на санкциите в Районния съд.

Първата акция на данъчните в заведението е била през пролетта на 2018 година. Поставено лице е закупило гироси на стойност 11 лева, като за стоката не е получило фискален бон. Последвала легитимация на длъжностните лица и е била направена „стоп каса”. Наличната сума в касата не съответствала на тази, фигурираща по касов апарат.

Съставен е била акт, подписан от двете страни – управа на заведението и НАП-Пловдив. След законоустановения срок било изготвено и наказателно постановление и връчено на санкционираната фирма. Глобата била в размер на 800 лева.

Тя веднага била атакувана в съда, като мотивите на фирмата били, че санкцията е незаконосъобразна и неправилна. След запознаване с материалите по делото, магистратите отхвърлиха твърденията на жалбоподателят.

По думите на съдиите, действията на проверяващите са били правомерни, а фактите и обстоятелствата в наказателното постановление безспорно доказани и правомерни. Въпреки това обаче, съдът намали санкцията от 800 на 500. Мотивите за това са, че на заведението се издава за пръв път подобна глоба и че липсва мотив от страна на НАП-Пловдив, защо самата парична санкция е в максималният размер.

Няколко месеца по-късно Gyroland отново бе в полезрението на проверяващите. В края на лятото данъчен под прикритие е закупил от гръцкото изкушение, като за стоката, в размер на 9 лева, не е получил фискален бон. Отново е последвала проверка на касата и фискалното устройство, като отново е констатирано разминаване. Последвал акт.

След месец е издадено наказателно постановление, в което е фигурирала глобата за 800 лева.

Санкцията е била обжалвана в съда от юристите на „Атена трей ООД”. Мотивите за пореден път са били едни и същи – незаконносъобразност и неправилност. Този път обаче жалбата била уважена.

Поради съществени грешки в акта и постановлението, изготвени от служителите на приходната агенция. Тези допуснати нарушения са били в полза на нарушителя, който лесно отървал солената глоба.

Служителят на НАП не е вписал мотивите си за съставяне на наказанието, както и размерът на глобата, която според съда е завишена. От доказателствата става ясно, че констатираната разлика между касата и фискала е била твърде малка, за да се направи заключението за извършеното нарушение.

В края на месец декември НАП за трети път влезе в Gyroland. Името на заведението за пореден път попадна в „черните” списъци за обекти подлежащи на принудителна мярка запечатване.

Данъчните в действие! Гръцките гироси в Пловдив под заплаха от запечатване, хотел също е в „черния” списъкСред новите „клиенти” на НАП са още сергия на борсата в Първенец и кафене в Асеновград

Данъчните в Пловдив удариха гиросите на “Васил Априлов“Сред новите обекти, чиято съдба ще бъде същата, са магазин за мебели, магазин за врати и ведомствена бензиностанция