Всички ние попадаме в рискови ситуации. Затова е важно предварително да се научим да оказваме първа помощ. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно първата помощ да се приложи правилно и в точното време. Само така тя може да подобри състоянието на пострадалия и да спаси човешки животи.

Затова Доброволно Формирование "Пловдив 112", със съдействието на Община Пловдив, дирекция "Спорт и младежки дейности" и Български Планинарски Съюз организират тридневно безплатно обучение по първа помощ и реакция при бедствия и катастрофи. То ще се състои в края на месеца. 

Целта на акцията е, хората да реагират адекватно във всяка ситуация, да запазват самообладание и да оказват адекватна помощ на пострадали лица. За първи път тази година ще стартират акции, свързани с обучението на деца в пловдивските училища. Доброволците ще демонстрират как правилно да се евакуират хлапетата.

Ето и програмата: 

22.04 ПОНЕДЕЛНИК 19:00 - Първа помощ - състояния включващи липса на пулс и дихателна дейност, сърдечен масаж, обдишване и странично стабилно положение.

23.04 ВТОРНИК 19:00 Първа помощ при силни кръвотечения и счупвания.

24. 04 СРЯДА 19:00 Триаж, реакция при пожари, наводнения, катастрофи.

Ще има кратки презентации и практика за всички. Ще се разгледат случаи, характерни за градска и планинска среда.

Участието е безплатно, но става със записване на лично съобщение на страницата на Доброволно Формирование "Пловдив 112". Местата са ограничени.