В периода 16-27 март в Дирекциите „Бюро по труда” от регион Пловдив /Пловдивска, Смолянска и Пазарджишка области/ са се регистрирали 2870 безработни, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина. През същия период на първичния пазар на труда/реалната икономика/ са започнали работа 611 безработни. Това показват предварителните данни на ДРСЗ Пловдив, изготвени специално за TrafficNews.

От началото на месец март в Бюрата по труда от регион Пловдив са обявени общо 1 744 свободни работни места. В периода 16-27 март 2019 г. в ДБТ от региона са се регистрирали 1 125 безработни, а работа на първичен пазар са започнали 832 души.

Общият брой на регистрираните в бюрата по труда безработни към 27 март е 31 247. Броят им е с 1 666 или с 5,33% повече в сравнение 27 февруари 2020г., когато той е бил 29 581.

От регистрираните безработни към 27 март тази година с най-голям дял са били тези заети в икономическа дейност „Услуги”–2364 лица, т.е. 50,5% и от „Индустрия” /1078 лица/ – 23,0%. По сектори - Преработваща промишленост /897/ – 19,2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети /794/ - 17,0%, Хотелиерство и ресторантьорство /553/ – 11,8% и Държавно управление /240/ – 5,1%. 

Опашки пред дирекция "Бюро по труда", граждани чакат за ред да се регистриратЗаради извънредното положение много служители остават без работа