Опашка от граждани се е извила пред дирекция "Бюро по труда" в Пловдив. Десетки чакат пред сградата, а обслужването отнема време, сигнализира читател на TrafficNews. То бива допълнително забавено от факта, че чакащите се пускат вътре един по един, за да бъдат спазени всички наложени мерки за безопасност. 


Както вече ви съобщихме Агенцията по заетостта въведе нова услуга, призовавайки търсещите работа да останат по домовете си. Гражданите могат да се регистрират онлайн, с цел да не посещават офисите на бюрата. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

За седмица: 650 души от Пловдивска област останаха без работа заради извънредното положениеРесторантьори разказват, че служители напускат доброволно, за да отидат на трудовата борсаС влизането в сила на Закона за извънредното положение спряха да текат и някои срокове. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение. Също така със Закона вече се предоставя нова услуга, чрез която хората, посещаващи бюрото по труда за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ. Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.Още след въвеждане на извънредните мерки в страната заради COVID-19 в Агенция по заетостта отлебязаха повишаване на броя на освободените от работодателите си граждани. Съответно и постъпилите заявления за регистрация като безработни рязко се повиши. Както ви въобщихме само за една седмица след въвеждането на извънредното положение около 650 души от Пловдивска област бяха освободени от работа.