Какво ще е бъдещето на Пловдив до 2040 година? TrafficNews публикува серия от материали, които показват заложените параметри в новия Общ устройствен план. Първичният документ е готов, като вече той е в гилдиите, държавните и и частни дружества, които имат отношение към градоустройството и развитието на Пловдив.

„Проектът за нов ОУП го заварихме в този му вид. Преди да правим каквото и да е, ние решихме през това време, просто да го представим на гилдиите и администрациите. За да може в момента, в който настъпи времето за обществено обсъждане и разглеждане на плана, да има конструктивна дискусия. Т.е. по-скоро да има предложения, а не въпроси от различно естество“, обясни гл. архитект Димитър Ахрянов. Той каза, че в новия ОУП  има графични неточности на зелената система, а това води до погрешно възприятие на целия проект. От Община Пловдив ще искат тези неточности да бъдат променени.  

Очаква се общественото обсъждане да бъде до 3 месеца, като дотогава може да се направят и някои предложения от администрацията.

Относно развитието на различните зони,  арх. Ахрянов смята, че трябва да се мисли по начин, който до този момент не е прилаган и да се обърне вниманието към нови зони.

„Смятам, че Гладно поле трябва да се запази като вторичен градски център. Но ние трябва да имаме по-формулирани цели и идеи спрямо самата зона. Тя е достатъчно голяма, за да съчетае обширни зелени площи с хубави обществени сгради.  Така представено в ОУП не смятам, че е удачно за града. Много пъти го казвам - Пловдив е град,  в който високото строителство не е навлязло. Според мен този план, трябва да има зона, която дава възможност за високо строителство, но да не натоварва градската среда, с допълнителна урбанизирана територия“, обясни гл. архитект. Той допълни, че тази зона трябва да е лесно достъпна, като не се минава за нея през централна градска част, като това ще освободи стотици коли от тежкия трафик в Пловдив.

„Ако  „Тракия“ я натоварим допълнително, ще се случи това, което е стана в „Южен“.  Трябва да предложим алтернатива, като загърбим общоприетата практика . В момента фирмите си накупили едни терени, за които планират най-високото строителство.  Трябва да мислим по алтернативен начин –  зона, която до момента не е била товарена с това. Мое лично мнение е, че такава е зоната между Голямоконарско и Карловско шосе. В момента там са земеделски територии.  Зоната е близо до АМ „Тракия”, а  две сериозни артерии  тангират с нея, така че тази зона, не би натоварила градската среда и трафика . В нея могат да се развият зелени площи, има напоителни канали, които да се реорганизират  и да се направят водни площи. Тази зона е прекрасна за такъв вид строителство“, каза гл. архитект.

В новия ОУП цялата територия там е дадена за Смесена общественообслужваща и производствена  зона. Този показател в Общия устройствен план няма ограничение за височина, а застрояването може да е до 80%.

През годините грандиозните проекти за небостъргачи в Пловдив така и не се реализираха. Те бяха за район „Тракия“, който обаче се задъха сериозно със презастрояване на жилищни комплекси.

Очаквайте интервю с  арх. Димитър Ахрянов – новите квартали, бъдещето на Тютюневия град и как да се спре презастрояването в града, както и кога ще стартира проектът „Визия за Пловдив“!

Бъдеще в миналото: Двете кули, извисяващи се в небето над ПловдивУмни технологии, грандиозна ергономична визия и бизнес футуризъм