Новите формуляри, с които физическите лица трябва да декларират своите доходи през 2019-а година, вече са достъпни на страницата на НАП. Потребителите ще имат достъп и до готова, автоматично попълнена декларация, но само ако разполагат с ПИК. Това стана ясно по време на пресконференция на приходната агенция в Пловдив. Пред журналисти заместник-директорът на териториалната дирекция Иван Видов отчете и над 10 процента ръст на приходите, реализирани през изминалата година. През 2019-а година те са били в размер  2 841 000 000 лв.

Припомняме, че данъчната кампания стартира на 10-и януари. "Създали сме необходимите условия за безпрепятствено й протичане, а основната цел на законодателните промени е улесняване на физическите лица", сподели директорът на дирекция обслужване Мария Лалева. Тя съобщи, че до 28-и февруари всички работодатели ще трябва да заявят изплатените през 2019-а година доходи по трудово правоотношение, както и удържаните данъци. До тази дата платците на доходи по извънтрудови отношения ще трябва да подадат в агенцията справка, с която да декларират изплатените суми.

След началото на месец март физическите лица ще могат да попълнят данъчната си декларация посредством своя ПИК, чрез уебстраницата на НАП. В декларацията автоматично ще бъдат попълнени, както трудовите, така и останалите доходи. В случаите, когато получаваме приходи от наеми, те ще се визуализират автоматично в бланката, но само в случаите, че наемателите са самоосигуряващи се лица. Така, например, ако получаваме възнаграждения от трудови и граждански правоотношения и сме отдали под наем помещение на търговско дружество, всички тези данни ще се визуализират автоматично, щом отворим декларацията. Ако обаче наш наемател е друго физическо лице, ще трябва сами да допълним тази информация. Всеки ще има възможност да нанесе корекции, преди да подаде декларацията си, обясни още Лалева.

Променен е и срокът за ползване на 5-процентова отстъпка дължимия данък за довнасяне, припомниха от териториалната дирекция. Тя може да бъде ползвана, ако лицата подадат декларациите си по електронен  път, не по-късно от 31-и март. В същия срок те трябва да внесат изцяло данъка за довнасяне. Към датата на подаване на декларацията данъкоплатците не трябва да имат изискуеми задължения към държавния бюджет.

Крайният срок за подаване на декларациите е 30-и април. „Ако до тази дата лицата установят че са допуснали грешка, могат да подадат неограничен брой коригиращи декларации, като всяка последна заличава предходната ще се счита за вярна. Ако след тази дата установят грешка, могат да направят еднократна корекция в срок до 30-и септември”, уточни още Мария Лалева.

От старта на данъчната кампания на 10 януари т. г. в НАП – Пловдив, са подадени 724 деклерации, 482 от които – по електронен път. През 2019-а година общият брой на декларациите, подадени посредством ПИК, е бил над 20 000. Почти 6 000 са били подадени по пощата. Тази услуга остава достъпна в общо 24 пощенски станции във всички градове от областта. В тях се намират и информационни табла с образци на попълнени формуляри. Отпечатани са и законовите изменения.