В един свят, където хората могат да имат стотици виртуални приятели и са дълбоко самотни. В един свят, където военната мощ е начин за решаване на конфликти. В един свят, където кариерата и преследването на пари не оставя време за простите човешки радости, всички ние така искаме някой да разпери ръце, да погледна към нас и да каже тихо „ела при мен“.

Ние сме сигурни, че в такива моменти на топла и искрена интимност, слънцето изпраща на нашата планета един лъч от добрина.

TrafficNews.bg