Черен щъркел се появи в Кричим и бе заснет от наша читателка. Той е много рядка и плашлива птица и трудно може д0а бъде доближен на по-малко от 100 метра. Малко по-малък е от обикновения и за разлика от него обитава гористи местности.

Според народното поверие черният щъркел има магически способности и там, където се засели, носи късмет, здраве и благоденствие. Според други обаче е предвестник на нещастия и природни катаклизми. Черният щъркел е вид, защитен от закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червената книга на България. За преследване, обезпокояване, унищожаване или колекциониране на яйца, вземане на намерени мъртви птици, препариране, продажба, изнасяне зад граница и др. са предвидени големи глоби.