Днес ай ви е скимнало, ай сте се развели със законния си партньор. Не така са стояли нещата във вековете от Средновековието обаче. Този период от историята на България включва 2 етапа – езически и християнски. Сведения за езическия брак намираме в отговорите на папа Николай І до княз Борис І, поискани преди покръстването на българите.

В предхристиянския период имало три начина за образуване на ново семейство: кражба на мома (за кражба на момък не се съобщава), купуване на момата (отново нямаме равноправие и при тези търговски отношения) и приставане – бягство на момата при любимия ѝ.

От изброените начини само последният е доброволен, останалите са без съгласието на жената. Като се прибави и явлението многоженство, картината става още по-драматична. Но пък не се е правило разлика между децата, родени от законната съпруга и тези от наложниците.

При християнския брак нещата меко казано се усложняват. Първо, се въвеждат множество забрани за венчание при роднинство (близко и далечно), храненичество, осиновяване, дори при побратимени. Второ – въвежда се изпитанието, наречено годеж, което е договорно обещание за предстояща сватба.

Годениците трябвало да отговарят на редица условия – да са християни, да са навършили 7 години, да са психически здрави и т.н. Предвиждали се и парични гаранции за последващо сключване на брак, като много подробно са разписани неустойките при провален годеж.

Изключително прогресивно е нововъведението за искане съгласието на момата, като се има предвид безправното ѝ положение след сключването на брака – неограничена власт на главата на семейството да се разпорежда със съдбата на домашните си и имуществото им. Законнородените деца вече се ползвали с предимство пред извънбрачните.

При така описаните нрави и обичаи не е чудно, че разводът макар и изключително труден е бил възможен. Християнското семейно право го е допускал при определени основания.

 

А ето условията, при които той е ставал факт:

  1. Опит за убийство на единия съпруг от другия

  2. Тежка, нелечима болест (най-често проказа)

  3. Изневяра на съпругата (но при изневяра на съпруга развод не се разрешавал)

  4. Импотентност на съпруга в продължение най-малко на 3 години

  5. Три години отсъствие от дома на единия от съпрузите (дори ако е взет в плен)

  6. Тежко пиянство на мъжа, съчетано с изтезания върху жената

  7. Когато жената, без съгласието на мъжа ходи на баня с чужди мъже

  8. Ако жената посещава конни или други забавни игри и развлечения

  9. Когато жената гуляе с други мъже и нощува извън семейното жилище

  10. Жената може да поиска разтрогване на брака, ако мъжът злоупотребява с нейното целомъдрие или я склонява към прелюбодейства (сводничество)

 

 

 

Факти: 10.bg