Българка е на полуфинала на световния формат „Най-изявените млади личности на света за 2019 г.“ (The Outstanding Young Persons of the World, TOYP), организиран от Junior Chamber International (JCI). Психологът Катерина Ковачева достигна дотук въз основа на оценката на международното жури, след като през май тази година националното жури я отличи сред най-изявените млади личности на България за 2019 г. До 26 август на интернет страницата https://toyp.jci.cc всеки може да даде своя глас за Ковачева, като отвори снимката й и натисне бутона „Like“. Вотът на публиката ще бъде взет предвид при избора на Най-изявените млади личности на света за 2019 г., заедно с оценката на международното жури.

В момента Катерина Ковачева е психолог във Фондация "За Нашите Деца". Паралелно с това съвместно с фондация Тръст за Социална Алтернатива предлага обучения за учители, свързани с темите за дискриминация, стереотипи, предразсъдъци към уязвими групи деца и приобщаващо образование. Започва професионалния си път първо като доброволец и още от 15-годишна посещава домове за деца, лишени от родителска грижа. По-късно се обучава по метода "Връстници обучават връстници" и почти 10 години запознава младите хора в училищна възраст с начините за контрацепция и за предпазване от ХИВ/СПИН. Именно тези две дейности я срещат с онази група деца, за които тя се бори и до днес - децата без родители.

Докато се обучава в университета, Катерина продължава да стажува на различни места и тогава си дава сметка, че, за да повлияе върху живота на изоставените деца, трябва да развива по-широк кръг от дейности. Така, като психолог във Фондация "За Нашите Деца", започва целенасочено да работи по няколко различни направления. Сред тях са превенция на изоставянето, като се среща с родителки, които има риск да изоставят новореденото си, обучение на кандидат-осиновители, социализиращи и развитийни дейности за деца, настанени в институции и приемни семейства, психологическо консултиране за семейства с осиновени деца, популяризиране на осиновителната тема чрез публикуване на статии и медийни изяви.

Целта й е преди всичко да се намали броят на изоставените деца в България, както и да се увеличи броят на осиновените деца. Заедно с това стремежът на Катерина е да даде гласност пред широката общественост на осиновителната тема. Тя е и човекът, който за пръв път в България се осмелява гласно да заяви, че грижата за осиновените деца е различна от грижата за биологичните деца. Ковачева вярва, че осъзнаването на това различие ще доведе до промяна в отношението към осиновените деца както в семейството, така и навън - в училище, на детската площадка. Убедена е също, че, за да се случи желаната промяна, трябва първо да се работи с хората, които директно са въвлечени в осиновителната тема - биологични родители, осиновени и оснивители. Защото всяка година в България се изоставят приблизително 1000 деца от 1000 майки без подкрепа, а желаещите да осиновят са приблизително 1500. Броят на индиректните участници в осиновяването пък обхваща цялото общество. Защото ако всички, от съседа в блока до учителите и специалистите, са информирани за преживяванията на участниците в осиновителната триада, ще има по-малко стигма върху биологичните родители, изоставили детето си, по-малко натиск върху хората с репродуктивни проблеми и по-голяма толерантност към изоставените деца. Така, убедена, че каузата й е с широка обществена значимост, Катерина развива психологическа експертиза в сферата на осиновяването и е един от най-младите специалисти в областта. Всяка година тя обучава най-малко 150 кандидат-осиновители. Работи с десетки деца и техните осиновители, а статиите, които публикува, се четат от стотици хора, пише в представянето й на фейсбук страницата The Outstanding Young Persons of Bulgaria.

С достигането си до полуфинала на престижния формат младият психолог става третата българка в петгодишната история на програмата в България, която ще се бори за място в топ 10 на „Най-изявените млади личности на света“. Преди това бяха отличени доц. Йорданка Глухчева в категория „Иновация в медицината“ и София Калинова в „Хуманитарно и/или доброволческо лидерство”.