Сашка Целева е родена във Велинград. Завършила право в ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград. Има стаж като юристконсулт, помощник-нотариус, Държавен съдебен изпълнител и адвокат към АК Пазарджик. От ноември 2017 година е управител на "Напоителни системи" ЕАД клон Тополница.

Втори мандат е общински съветник във Велинград от листата на ПП ГЕРБ. Президент на дамски Лайънс клуб-Велинград. Омъжена, с три деца. 

-Как започва сезонът на напояването в района на Пазарджик?  

-Подготовката за напоителен сезон 2020 започна още от есента на 2019 година. Вниманието ни обикновено е насочено към ремонтни дейности по критичните участъци на каналната мрежа. В началото на годината стартира и почистването на каналите, което е и основен проблем за нас. 

-Кои канали успяхте да почистите и какво е състоянието на канала, който минава през Пазарджик?  

-Голям ресурс се концентрира за почистване на каналите от битови отпадъци.

Поради липсата на достатъчно работници, тази година в почистването на канал „Паша арк”, който минава през град Пазарджик, се включиха служителите на администрацията. Те изявиха желание да помогнат на колегите си, за да сме готови в срок да доставим необходимата и годна за напояване вода.

Сезонът стартира в пълна готовност и на нито един земеделски производител не бе отказана доставка на вода за напояване.   

-Има ли достатъчно вода за напояване на земеделските земи в Пазарджишко и планирате ли да подпомогнете и други области?  

-Клон Тополница доставя вода за напояване от язовирите Батак, Белмекен и Тополница. И трите язовира имат необходимото ни за напояване количество вода, както за клон Тополница, така и за нуждите на клон Марица, област Пловдив. От гледна точка на напояването, се очертава успешен за земеделските производители сезон. 

Когато постъпих на работа в клон Тополница, заварих едни отчаяни и лишени от всякакви амбиции работници, натрупани големи задължения, технически неизправен автопарк и неремонтирана канална мрежа в продължение на повече от 20 години. Поливен сезон 2018 година мина в безброй аварии и много неприятности. С помощта на вярата и амбицията и силната подкрепа на изпълнителния директор г-жа Снежина Динева и проявеното разбиране от голяма част от земеделските производители, насочих усилията си в ремонт на автомобилите и каналната мрежа.

Сезон 2019 година мина без големи аварии и съответно с навременна и точна доставка на вода за напояване. Това върна амбицията на работниците и служителите и те дадоха и дават всичко от себе си, за да успеем да увеличаваме приходите си и да се развиваме. Всяка година се увеличават площите за напояване и ние сме готови да отговорим на всички заявки. 

-Какви са целите, които сте си поставила за управляваното от Вас дружество?  

-Тази година се отваря мярка 4.3 и клон Тополница ще кандидатства за отпускане на средства с три проекта за пет участъка от каналната ни мрежа и се надявам да успеем догодина да се похвалим с приключили ремонти. 

Работим в синхрон и сътрудничество с всички институции. 

На първо място за мен е важно работниците и служителите да идват на работа с желание и да работят със сърцата си. Това се вижда и се усеща в екипа ми. Те дадоха смисъл на думата "заедно" и постигнаха невероятни резултати в работата си. Това повиши качеството на предоставяната от нас услуга и доведе до пълно задоволяване на нуждите на нашите ползватели на вода за напояване. 

На следващо място ще се постарая да погасим натрупаните стари задължения и един ден да се работи по изграждане на нови канали и хидромелиоративни съоръжения. 

-Какъв е апелът Ви към земеделските производители? 

-Апелът ми към земеделските производители е да поддържат в добро състояние вътрешноканалната си мрежа и да пестят водата, за да бъде достатъчна за всички.

На екипа си благодаря за това, че повярваха в промяната, за неуморния им труд и споделената отговорност.