През юли 2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) задължи местните власти в Пловдив за една година - до 22 юли 2022 г., да предприемат всички нужни мерки, за да изчистят мръсния въздух в града. Това стана, след като бе спечелен колективен иск, подаден от над 100 пловдивчани точнопреди 10 години. 

По данни на Евростат от 2007-2008 г. нормите за замърсяване на въздуха в Пловдив са превишени над 150 дни годишно. Той се нарежда на първо място сред големите европейски градове по брой дни с прекомерно замърсен въздух. През 2011 година е подаден първият колективен иск в България за качеството на въздуха. Ищците нямат имуществена претенция - те не искат обезщетения и глоби за общината, а просто настояват местната власт да се погрижи за здравето на жителите на града. Съдиите в Пловдив си правят отвод още в началото, делото се гледа на първа инстанция в Окръжен съд - Смолян, а на втора - в Апелативен съд - Велико Търново. Жалбоподателите губят на първите две инстанции, но последната инстанция - ВКС отсъжда в тяхна полза. 

ВКС задължава общината да изчисти въздуха в срок от една година, позовавайки се не само на европейското законодателство, според което подобни нарушения трябва да се премахнат възможно най-бързо, но и на принципа за пропорционалност, който задължава отговорните органи да вземат само решения, които не разстройват баланса между засегнатите публични и частни интереси. В случая "правото на живеещите на територията на общината на личен живот е пренебрегнато, като те са изложени на замърсен с превишаващи (често пъти чувствително) нормите ФПЧ 10 въздух, който предизвиква здравословни проблеми особено сред уязвимите групи - хронично болни, деца и възрастни". 

В тази връзка през септември бе учереден Инициативен комитет, който да следи за изпълнението на решението. Към общината са поставени и конкретни искания като актуализиране и съобразяване на Плана за действие 2018 г. – 2023 г. към Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив с едногодишния срок, визиран в решението на ВКС, връщането на измервателната станция от Тракия на Баня "Старинна", разкриване на линии на обществения транспорт, обслужващи индустриалните зони и логистичните паркове на "Околовръстно шосе“ и създаване на линии за училищни автобуси, Отмяна на решенията на Общинския съвет, с които са предоставени безплатни паркинги за стотици лични автомобили на общински и държавни служители в центъра на града, въвеждане на зони с ниски вредни емисии, буферни зони за паркиране извън централната градска част, увеличаване на велоалеите и общинска система за велосипеди под наем, озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването, птимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС,  в дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт и др. 

Преди дни бе прведена и първата среща между ръководството на общината и представители на Инициативния комитет. Възможно ли е в рамките на година да бъде изпълнено решението на Върховния касационен съд? С тозии други въпроси потърсихме адв. Михаил Екимджиев, който е сред основателите на Инициативния комитет. 

 

 - Адв. Екимджиев, какви стъпки бяха предприети след обявявеното на решението на ВКС?

- Мога да кажа какво ние направихме, а от общината – това , което те са го направили , но ние не сме го забелязали. На 12 октомври имаше среща между представители на Инициативния комитет, който ще следи за изпълнение на решението на ВКС , кмета Здравко Димитров и двама негови заместници. Тогава получихме уверение от кмета, че общината не е спряла да работи и се изпълнява нейната програма, който е ориентирана към изпълнение на решението на ВКС, който задължи държавата до 22 юли 2022 да предприеме такива мерки, че нивото на ФПЧ да е в допустимите от европейското законодателство норми, т. е не повече от 30 дни годишно да има превишаване на тези норми. Сега те не падат под 70- 80 дни годишно, и то след като по един недостоен и бракониерски начин беше преместена измервателната станция от Баня „Старинна” в квартал Тракия, близо до парк „Лаута”.  Това е топлофициран квартал , където трафикът изобщо не може да конкурира кръстовището на Баня "Старинна".

Нашата теза е че това бе предприето съвсем целенасочено , за да се попречи на реалната статитистика и измерването на нивата на ФПЧ, което изключително аморално, защото освен че деформира статистиката, то лишава пловдивчани от възможност за самозащита. Ако те имат информация за реалното състояние на нещата , те ще могат с елементарни мерки – затваряне на прозорци, ограничаване на излизането, маски, ограничаване движението на хронично болните, сами да се предпазят. В същото време, когато тук бе преместена станцията, се оказа, че станцията от Орлов мост в София също е преместена под претекст , че там се строи метростанцията, но две години по-късно не е върната. Това бе предприето, защото паралелно с нашето дело , вървеше наказателна процедура в Брюксел пред Европейския съд в Люксембург.

На срещата представителите на общината уклончиво заявиха, че това не зависи от тях, защото това е решение на РИОСВ, но ще видят какво може да направят. Но това е наше категорично искане , от което няма да отстъпим.  И общината е длъжна поне да ни информира за настоящото състояние на въздуха и да знаем в реално време какво дишаме. Като цяло уклончиви отговори, но ще продължим да работим в тази посока.

Срещата премина в добър тон, получихме уверение, че за разлика от предишната управа, те високо ценят нашите усилия и признават, че има проблем. Предишното управление на Иван Тотев, в неговия мандат бяхме квалифицирани като някакви талибани, чиято единствена цел е да злепоставят Пловдив при неговата кандидатура за Европейска столица на културата, да изгоним туристите, да съсипем бизнеса. Беше неприятна тази политика на отричане и маргинализиране на хората, които заведохме този иск. Няма да крия, че имаше и ултиматуми този иск да бъде оттеглен.

- Инициативният комитет е набелязал 23 точки, по които може да се работи. Какви са първоначалните нагласи?

- Това беше първа среща, не знам дали кметовете бяха подготвени точка по точка. Позитивна реакция имаше от зам. кмета Тодор Чонов по точката, в която настояваме да се открият допълнителни линии на градския транспорт до близки населени места до Пловдив- Марково, Храбрино, което да намали трафика. Да се осигури обществен транспорт до Околовръстното, където има много предприятия и логистични центрове. Ако сутрин пътувате по това шосе, ще видите, че в 7 от 10 коли, има само 1 водач. Хората ходят на работа с коли, защото няма друг транспорт и това е в основата на задръстванията в града.

Имаше добра реакция и на моето предложение на закриването на безплатните служебни паркинги в центъра на града. Там уверението бе, че ще се преразгледат решенията да се намали броя. Моето предложение е там да могат да се спират само автомобили за служебни цели, а не всички държавни служители да бъдат поканени всеки ден да идват в идеалния център с колите си. Това е замърсяване, трафик, шум , нерви и пр. Логиката за опазването на въздуха в центъра на един град е, той да бъде непривлекателен за автомобили. Скъпо паркиране, ограничени места и др. А тук стотици коли на граждани, които така или иначе вземат заплати от нашите данъци,  паркират безплатно пред работните си места. Откъде накъде ще се дават такива привилегии на общински и държавни служители! Това е в директно противоречие с член 6 от Конституцията, който забранява привилегиите и дискриминацията. 

В организационен план се разбрахме на всеки 2 седмици да отчитаме резултатите.

- А  Инициативният комитет  ще препреприеме ли самостоятелни действия?

- Докато не бъде върната станцията на РИОСВ, ние ще поставим на Баня Старинна собствена измервателна станция, с която да следим нивата на замърсяване. На всеки две седмици ще правим отчет на всички наши действия. От общината изразиха колебливо съгласие техен представител да участва на тези срещи.

Твърди ангажименти не бяха поети, бяха декларирани добри намерени. Готови сме да сътрудничим с общината с експертиза, идеи, популяризиране на мерките. Но имаме готонвност ако видим, че това е поредната имитация, да предприемем всичко, което законът ни дава като възможност , включително сезиране на прокуратурата за неизпълняване на съдебно решение, има специфични принудителни действия с налагане на глоби на отговорните длъжностни лица. Остават 8 месеца, като предстои най- критичния период с най- високи нива на ФПЧ, произведени основно от отоплителните инсталации на твърдо гориво.

 - Задава се тежка зима, цената на енергията - ток, газ расте. Дали много хора няма да севърнат към алтернативни източници на отоплание - дърва , въглища и замърсяването да бъде още по-голямо? 

- Липсва ми експертиза в тази посока. Но цените на дървата също растат. Затова трябва да се работи системно по тези въпроси. 

- Но смятате ли , че е реално за една година да се навакса пропуснатото?

- Това не може да е оправдание. От общината казват- ние за една година това не можем да го направим. Но ако бяха започнали преди 10 години,  вместо да ни анатемосват, можеше вече да има резултати. Стъпка по стъпка манталитетът на хората можеше вече да е променен. Не е нормално да оправдаваш липсата на резултат със своето собствено бездействие.  След като са пропуснати 10 години, в следващите 8 месеца мерките трябва да бъдат много категорични.

- По време на делото използвахте ли данните от частните измервателни станции, които много пловдивчани инсталираха през последните години?

- Всъщност не се наложи. Делото беше лесно по същество.  Данните от общината и от РИОСВ бяха категорични и в наша полза. Проблемът беше , че първите две инстанции приеха защитната теза на ответниците , че Пловдив е в лоша климатична експозиция, на дъното на низина, което способства утаяването на ФПЧ в атмосферата и това е непреодолимо. А това не е така, защото има много други градове с такава експозиция – Милано, Торино , Бреша. Само че там ситуацията е далеч по –добра. Това просто означава, че градските власти трябва да бъдат много по-категорични и решителни. Пример е един Краков, който е бил в много по-лошо положение от Пловдив, но за десетина година с усилията на община и общество е преобразен.

- Коя беше най- тъжната статистика, на която се натъкнахте, докато събирахте данните?

- За мен винаги тъжните статистики са тези за заболяванията и смъртността . За щастие , в последно време много се говори по проблема. Това, което и ние не знаехме беше, че по данни на световната здравна организация ФПЧ атакуват страшно много органи и системи и това не са само алергии и асми, а са причина за туберкулоза ХОББ, излизат информации, че ФПЧ са открити и в мозъка. Те индиректно атакуват и сърдечносъдовата система и увеличават инфарктите и инсултите. В България от лошия въздух годишно умират около 14 000 души. Затова дължим това усилие на децата ни. Ние не можем да върнем процеса назад, но на тази срещи се опитвам да убедя представителите на общината , че техните деца дишат същия въздух. Затова интересът е общ . Да живеем по –дълго и по- качествено в този прекрасен Пловдив. Той може да бъде един здравословен град.