„Г-н Мирослав Стамов използва по един неистинен, лъжовен и манипулативен начин становище на Министерство на културата. То се отнася за съгласуване на хидроизолационни дейности по тухлен зид на адрес ул. „Александър Батенберг” 7. Тези дейности, за които в момента вървят проверки, са свързани с имот на ул. „Александър Батенберг” №5”, коментира заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов.

Той подчерта, че специалистите във ведомството са реагирали веднага и регионалният представител на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” арх. Слави Славов  е участвал в проверката на място заедно с представители на други държавни органи.

„Установени са нарушения на Закона за културното наследство от страна на г-н Мирослав Стамов. Документът, който цитира – становището на МК, е първото нещо, за което лъже. То се отнася за имота с №7, а не този, в който са констатирани нарушенията.  Второ - опитва се да избяга от отговорността, която носи, защото в това становище МК изисква по време на всички дейности, повтарям за хидроизолация на тухлен зид, да присъства археолог.  Археолог не е участвал досега във всичко, което той е предприел и което е обект на проверка на държавните органи”, каза зам.-министърът на културата.

Той допълни, че Стамов е нарушил закона и в още една точка въпреки становището.

„В документа е посочено, че при наличието на археологически структури веднага се назначава комисия, която трябва да излезе със съответните предписания за по-нататъшните дейности на имота на ул. „Александър Батенберг” №7. В случай, че се открият археологически структури, всички останали дейности се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство.  В заключение може да се каже категорично, че г-н Мирослав Стамов е нарушил ЗКН. Затова е оформен констативен протокол от арх. Слави Славов, който утре ще бъде предоставен на министъра на културата проф. Велислав Минеков. Оттам-нататък по силата на ЗКН започва административно производство и се издава акт за нарушение с всички произтичащи от това последствия за г-н Стамов” каза още доц. Славов.

Той бе категоричен, че специалистите в културното ведомство веднага са реагирали, когато са получили сигнала за незаконното прокопаване.  

„Становището ни е издадено на база на действащата нормативна уредба за друг имот и за други дейности. Сами виждате каква е разликата между хидроизолационна защита върху тухлен зид с тези прокопавания на голяма дълбочина, които са на територията на съседен имот”, каза Славов.

По отношение на отговорността на другите органи, своевременно е реагирал и кметът на район „Централен”, а и всички други органи, които трябва да реагират, ще го направят. В това трябва да сте сигурни.

Санкциите зависят от това, което ще предложи Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”. Те са финансови и са от 500 до 10 000 лв. за собственика.   

Тунелите, прокопани под Главната, приличали на иманярскиЗа щетите, нанесени по самите сгради, спешно трябва да се задейства РДНСК