Изкопните работи на терена на съборената къща паметник на културата на Куцоглу на ул. "Гладстон" 12 са спрени след посещението на представители на Инспектората към Министерство на културата. Инвеститорите са неизрядни, въпреки че още от средата на февруари имат съгласуван проект за промяна по време на строителството по чл. 154 от Закона за устройство на територията. В раздела „архитектура” внесената документация е на фаза „идеен проект”.

Основанието за промяната е предписание в Констативния протокол след проверка, постановена от министъра на културата, за разрушената сграда недвижима културна ценност.

Според предписанието и на основание на чл. 71, ал. 2 от Закона за културното наследство „собственикът следва да възстанови фасадите на недвижимата културна ценност в оригиналните обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики”.

„Проектът за промяна по време на строителството третира единствено възстановяването на фасадите на сградата – прилагане на автентичните техники на градеж, възстановяване на дограмата в автентичния й вид, възстановяване на всички декоративни пластични елементи – пиластри, корнизи и др., включително цветната фасада. Предвижда се да се използват разтвори, бои и продукти с химически състав, максимално близък до историческите разтвори”, пише още в становището.

Проектът за промяна по време на строителството е внесен в културното ведомство от възложителя на строежа Светослав Митов, управител на фирма „Неокор Билдинг” ООД.

Уведомлението за престоящите изкопни работи и необходимостта за достъп на строителна техника до терена е внесено в администрацията на район „Централен” вчера. Документът е от името на фирма „Пи Билдинг 2020” АД, в съвета на директорите на която влизат Ненко Татаров, Валентина Татарова и Тодор Костадинов. 

„Не е ясно, защо едва сега са входирани тези документи при положение, че е можело да се пристъпи към издаване на ново разрешително за строеж или пък към допълване на старото още преди месеци. Това е и причината по точките на Закона за устройство на терторията да спрем изкопните работи, защото инвеститорите са в нарушение”, каза арх. Слави Славов от Министерство на културата.

То заедно с колежката си Стоилка Игнатова е посетил обекта и се е запознал с документите. Провел е разговори и с арх. Юлиана Петрова, която е шеф на дирекция в район „Централен”.

Тя е коментирала, че тепърва проектът ще бъде разгледан. Следващата стъпка е издаването на строително разрешително и разкриването на строителна площадка. Чак след това строителите могат да се върнат на терен и то под задължително наблюдение на археолози. Инвеститорите имат сключен договор с Археологическия музей, така че работата на строителите ще се следи от Златка Коркутова и Десислава Давидкова от музея.

„Въпреки че инвеститорите не са изрядни, преценихме че няма нужда да налагаме санкции, защото багерът е работил в зоната на пристройката, която не е паметник на културата. Не са засегнати основите на автентичната сграда на Куцоглу”, каза арх. Славов.

Инвеститорите ще трябва да преизградят фасадите на старата къща върху тях, влагайки нова конструкция. В градежа трябва да бъдат използвани и части от съхранените автентични материали – корниз и тухли.

Ясно е едно – със събарянето на сградата на арх. Йосиф Шнитер е загубена още една частица от историята на града и няма как с преизграждане тя да бъде възстановена.

Пореден скандал със съборената къща на Куцоглу! Багери търсят ...археологияБез строително разрешение, МК е издало документ за "археологическо наблюдение"