Асоциацията на доставчиците на телевизионни програми ще проведе своята Пета годишна конференция на 9 и 10 април 2019 г. в хотел "Империал" в Пловдив. В Четвъртата конференция през 2018г. участие взеха над 150 представители на повече от 50 платформи, регулатори и партньори.

Очаква се и тази година конференцията да се превърне в най-големия дискусионен форум за телевизионната индустрия в България. Годишната конференция на АДТП се утвърди като място за обмен на мнения, представяне на нови идеи и възможност за общуване между телевизиите и операторите.

Ще бъдат обсъдени наболели проблеми, ще се потърсят решения, за по-добро развитие на индустрията.