Фондация “Пловдив 2019” обявява нова покана за финансиране на проекти, които да осигурят продължението и устойчивостта на Европейска столица на културата през 2020 и 2021 година, пише PlovdivTime.bg. 

С тази покана ще се разпредели цялата сума от 3 милиона лева от наградата “Мелина Меркури”, която беше връчена на Пловдив през 2018 г. за успешната реализация на мащабния проект.Наследството е основен приоритет на всеки град Европейска столица на културата. По тази причина бюджетът на наградата беше специално запазен, за да обезпечи развитието и надграждането на културно съдържание в Пловдив след ключовата година. 

Условията по отворената покана “Наследство” предвиждат 3 прага на финансиране на проекти - до 450 000 лева на година, до 70 000 лева на година и до 10 000 лева на година. Големи и малки организации от България и чужбина ще могат да кандидатстват със своите предложения, като от тях задължително ще се очаква и съответното самоучастие. Кандидатите имат право да кандидатстват и само за една от двете години със съответно издание на фестивали, ежегодни или еднократни събития. 

След проведени в последните три години над 20 отворени покани, по които кандидатстваха над 1600 проекта и бяха одобрени над 450, “Пловдив 2019” запазва основните критерии за качество на съдържанието, достъпност и привличане на публики, стратегия за разгласа, иновативни подходи, адекватност на бюджетите, като този път акцентира специално на устойчивостта и на възможността на организациите с натрупания досега опит да осигурят съществуването на събитията и след етапа на публично финансиране. Поканата е отворена от днес до 30 ноември 2019 г., а одобрените проекти ще сключват договори в самото начало на 2020 година. 

Фондация „Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през Културния календар на град Пловдив за 2020 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив.

Поканата не покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.

Фондацията си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в десетдневен срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет.

Няма да бъдат подкрепени финансово проекти, които са финансирани през Културния календар на град Пловдив за 2020 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив.

Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в десетдневен срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет.