Необичайно погребение на две човешки тела и на два обезглавени коня откриха археолозите Елена Божинова и Камен Станев по време на спасителни разкопки в къщата на Степан Месробович в Стария град.

„Открихме една яма от Късното средновековие – 14. век, в която бяха положени два човешки скелета и два коня с отрязани глави. Тепърва ще правим анализи на ситуацията, но тя няма аналог при други разкопки в града. Ще трябва да я впишем в някакъв контекст - дали става въпрос за някакви приходящи племена, или традиции. Предстои да се направят изследвания и на човешките скелети и на тези на конете”, разказва археологът Стоян Иванов, заместник-ръководител на разкопките.

Те са регистрирали и осем християнски погребения.

„Има възрастни индивиди, а в най-северната част на некропола са положени деца. Вероятно става дума за зона за детски погребения. Не е необичайно в тези епохи поради високата детска смъртност. Става дума за 4 до 6 в., а отделно може би и от 12-13 в.”, разказват археолозите. 

Има и още едно погребение, при което тялото е положено и покрито с керемиди, но то тепърва ще бъде разкрито.

В момента те работят в ограничена площ, но вече са разкрили структури от Средновековната, Елинистическата, Римската и Бронзовата епохи.

„Освен битови и занаятчийски постройки от Средновековието и Римската епоха, това което най-много прави впечатление, е култово огнище от късния елинизъм или от ранния римски период от 1. в. Украсено е с абстрактни изображения, но е запазено доста лошо и не можем да възстановим цялата композиция”, казват още от екипа на Елена Божинова.

В близост до есхарата е открито гърне, в което са положени глава на овен или козел с рогата, глинена лампа с красиво изображение, вероятно на бог Дионис, малка чашка и монета.

"Става дума за ритуал, който е свързан с култовото огнище", коментира Елена Божинова.

Археолозите са разкрили и кирпичена сграда, вероятно от бронзовата епоха. Регистриран е и масивен терасиращ зид, каквито има по склоновете на тепетата, от ранната римска епоха. Той стъпва върху по-ранен такъв със същата функция от елинизма.

Разкопките са във връзка с намерението на инвеститори да възстановят сградата в Стария град. От години къщата-близнак на Степан Месробович стои в руини. Сградата е архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение. Подобно на съседните имоти сградата е унищожена почти изцяло, но през 1988 г. Националният институт за паметниците на културата одобрява проект за реконструирането ѝ. В началото на 90-те на 20 в. започва реализирането му, но строителните дейности приключват едва на около кота 6 или малко над един полуподземен висок етаж. Къщата остава недовършена и от години стои като призрак с лицето към  бул. "Цар Борис III Обединител".

По проект след реставрацията сградата ще се превърне в арт хотел.