Строителният консорциум „Филипопол 2020” подписва до часове договора за мащабната обществена поръчка за проекта  „По крепостните стени на Филипопол”.  Документите са готови и само чакат парафите на представителите ѝ и на зам.-кмета Пламен Райчев.

Фирмата участваше в състезанието и за трите обособени позиции – „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта” на Филипопол”, „Инженеринг на обект: Археологически комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране” и „”Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе”.

Общата прогнозна цена на проекта е 5 831 909.05 лв. без ДДС.  Офертата на карловската фирма бе – 5 830 495 лв.

„Терасист” ООД е дал оферта за Източната порта на стойност 2 369 650 лв., за  Небет тепе – 2 424 710 лв. и за реконструкцията и благоустройването на подходите към Небет тепе – 1 036 135 лв.

Както PlovdivTime  писа, строително-монтажната компания „Терасист ООД” кандидатства заедно със „Стройекспрес-НН” ООД (Търговище) и ПМ „Архитекти” ЕООД (София), обединени в консорциума „Филипопол 2020”.

Мащабният проект ще струва 8 012 202, 52 лв. 6 милиона от тях  ще бъдат безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 милиона съфинансиране ще бъдат заем, който общината ще изтегли. Срокът за изпълнение е 660 дни. 

Предстои финализирането на процедурата за фирмата, която ще упражнява строителен надзор на обектите.

Междувременно от градската администрация обявиха поръчка за маркетинг и реклама на туристическите атракции, включени в проекта, за срок от 60 месеца. Нейната стройност без ДДС е 329 188 лв.

Дейностите включват проучвания за българските и чуждестранните посетители на Пловдив, изготвяне на маркетингова стратегия за популялизиране на туристическите атракции в социалните мрежи през следващите 2 години. Предвижда се поддръжка на профили във Фейсбук и Инстаграм, организиране на информационни семинари, участие в телевизионни формати с туристическа насоченост. 

Изпълнителят ще отговаря и за публикуването на статии и редакционни материали в български и чуждестранни специализирани, привличането на български и чуждестранни медии, блогъри и влогъри, изготвяне на видеоматериали за туристическите атракции, както и създаване на аудио-видео шоу.

Проектът предвижда и създаване на интернет страница за туристическите атракции, която ще бъде на български и английски език, както и изготвяне на информационни и рекламни материали. Предвижда се и участие в туристически изложения и борси, в това число и международни. Освен това, ще трябва да бъдат организирани 5 тура из забележителностите, включени в проекта.

От фирмата изпълнител ще трябва да организират дейности за повишаване професионалната компетентност на служителите и ефективността на работата им. 

Обявеният краен срок за подаване на оферти е 16 април.