Кризисният фонд за подкрепа на независимите пловдивски артисти, иницииран от фондация "Пловдив 2019" и отдел "Култура" на Общината, попадна в доклад на Европейската комисия за добри практики в ситуацията на пандемията от коронавирус. 

Предизвикателните времена провокират важни и добри практики! Пловдив бе първият български град, който предложи вариант за подкрепа на своите творци, засегнати от кризата, причинена от извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19. 

Фондът е отворен за кандидатстване до ноември 2020 г., като пълна информация може да намерите в сайта на Фондация „Пловдив 2019, а ето и думите на комисар Мария Габриел, с които тя представя изследването: „Европейските градове с добре развити културни и творчески сектори бяха силно засегнати от икономическите последици на пандемията. Ограниченията за пътуване и мерките за социално дистанциране оказаха безпрецедентно влияние върху тези сектори. Споделям проучване на екипа ми от Съвместния изследователски център, което идентифицира градовете, които бяха изложени в най-голяма степен на негативното въздействие от кризата. Той откроява редица вдъхновяващи инициативи, възникнали по време на кризата в подкрепа на творческия и културния сектор. Чрез преосмисляне на културни места и събития, градовете в Европа остават жизнени в културно отношение и показват способността си да се възстановят от кризата и да „продължат напред“.“