Танцов спектакъл, посветен на пътя на арменците, намерили втора родина в България, ще покажат артисти от общността на 10 декември в Драматичен театър. Спектакълът носи името "Два дома" и преплита минало и бъдеще в една история. 

С много любов, използвайки езика на танца, артистите разказват за духовното възраждане на народа си, за неговата воля, силна вяра, с която винаги е отстоявал християнството, за поколенията, които няма да забравят завета на своите деди - "В дългия път към своето бъдещето не си пускайте ръцете".

Спектакълът се организира от Общоарменски Благотворителен Съюз Парекордзаган-Пловдив.