Реставрираната къща "Павлити" вече е възстановила блясъка си и бе отворена за посетители със специална изложба на пиана от фонда на Общинския институт "Старинен Пловдив".

"Радваме се да обявим края на реставрационно-консервационните дейности. Добрата новина е, че не само завършихме работата по фасадите предсрочно, но и благодарение на добрите приходи на института и на помощта на Община Пловдив, реставрирахме и интериора на сградата. Имаме изготвен и съгласуван още през 2013 г. проект, който успяхме да реализираме. Проектът се изпълнява от фирма "Рестрой", а по фасадите и в помещенията работиха художник-реставраторът Елена Кривошиева, Сава Костадинов и Иван Атанасов", разказа директорът на "Старинен Пловдив" Елена Кантарева-Дечева.

Първоначално заложеният бюджет е бил 150 000 лв., а с реставрацията и консервацията на интериора - 230 000 лв.

Вътрешните пространства на къщата са изключително красиви - с автентични стенописи на първия етаж и красиви тавани дърворезба и лен - на втория. Освежени са и дървените подови настилки.

"Благодаря на всички, които реализираха този проект. Редно е всички къщи в Стария град да изглеждат така. През целия мандат усилено работехме за съхраняване на културно-историческото наследство - Форум Север, Небет Тепе, Източната порта, Епископската базилика", подчерта кметът Здравко Димитров. Той подчерта, че усилията дават резултат и броят на туристите в Пловдив се е увеличил. Зико пожела след откриването къщата да се изпълни със съдържание.

Зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов пък се върна назад към 2013 г., когато именно в "Павлити" се случваха събитията около кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г.

"Предстои в Данчовата къща да отвори врати общинско кафене, къща "Нишанян" също е реставрирана и вече работи като резидентен център за туристи. Къща "Стамболян" също е възстановена", каза Панов.

Кметът на район "Централен" Георги Стаменов аплодира реставраторите и си пожела всички къщи в Стария град да придобият такъв вид: "За да ходим с високо вдигнати глави, че сме съхранили културно-историческото си наследство. Със смелост и упоритост резултатите идват".

Къща „Павлити” е възрожденска сграда, разположена на пл. „Св. Неделя” в подножието между Джабаз тепе и Небет тепе. Построена е в средата на XIX век и е била собственост на богатия търговец от Пещера Георги Павлити (Политоглу). С пищната си декорация, характерното еркерно наддаване и изписания холкел, обектът е един от пространствените и градоустройствени репери в тъканта на Стария град.

Къщата е отчуждена през 1966 г. и е предадена на управление „Старинен Пловдив”. В следващите 3 години е извършена мащабна реставрация на сградата при спазване на оригиналните строително-конструктивни методи, от Националния институт за паметниците на културата.  Декорацията по фасадите и полихромната интериорна декорация са възстановени по оригиналната схема. Запазени са, консервирани и експонирани по местата им много оригинални фрагменти.

След реставрацията е използвана за представителна приемна на Комитета за изкуство и култура. Била е седалище на Национален дарителски фонд „13 века България“, Студентски дом и Общинска фондация „Пловдив 2019“.

През 1982 г. къщата е сериозно засегната от пожар на втория етаж. През 1983-1985 г. след решение за аварийни и спасителни консервационно-реставрационни работи по стенописите от специалисти от НИПК са спасени стенописите от стаята с медалионите. Те са пренесени на нова основа, монтирани по местата им и експонирани. Възстановена е полихромната декорация в интериора и по фасадите с някои промени.

Къща „Павлити” е недвижима културна ценност от национално значение.