„И тримата обвиняеми са невинни. Няма доказателства, които да подкрепят свидетелските показания. Не може обвинението да лежи само на предположения. В кориците на делото няма приложени СРС-та, от които да се извлече информацията за контакт между професор Василев и другите двама обвиняеми”, с тези думи съдия Петко Минев  започна изложението на мотивите си за уневинителната присъда на професор Симеон Василев, Димитър Димитров и Петьо Колев.

Както TrafficNews съобщи, Василев бе посочен като невинен за повдигнатото му обвинение за взимане на 650 лева подкуп от студент за тройка. 

Невинен! Оправдаха професора от УХТ, обвинен в подкуп за тройкаСъучастниците му също с оправдателни присъди

Оправдателна присъда има и по отношение на второто обвинение, за придобиване и държане на боеприпаси -32 бойни патрона, открити в кабинета му. Димитър Димитров, сочен за съучастник, също бе оправдан по повдигнатото му обвинение, а именно че е посредничил във взимането и искането на подкуп от страна на Василев спрямо студент. Според съда, невинен в казуса е и Петьо Колев. 

Председателят на съда посочи, че у професора не са открити нито една от 12-те белязани банкноти, както и в дома му, колата и кабинета.

„Липсват доказателства, сочещи познанството и контактите между тримата подсъдими. Що се отнася до самия изпит. Има сведения, че близо 1 час, професор Василев не е бил в залата, а студентите са били поверени на асистента му. Видно е, че самата работа на Боян Атанасов, който дори не е бил в залата, е била със задачи, различни тези, дадени за работа от Василев. Има много хипотези, как изпитният лист е попаднал между другите. Може да е бил мушнат от друг студент. Не е доказан механизма, как същият протокол се е отзовал в кабинета на професора”, каза Минев и представи още един факт.

Изпита се е провел на 12 ти, а генерирането на оценки е започнато на 15 ти.

„До кабинета са имали достъп доста лица. През тези три дни изпитите са стояли в стаята на Василев и всеки е можел да влезе. Съдът се доверява на обясненията на обвиняемия, касаещи проверката на оценките и вписването им в електронната система. Същият твърди, че при генерирането на протоколите е констатирал нередност, а именно, че той е подправен. Василев не е нанесъл оценките, не е заключил програмата и не е вписал резултата от изпита в главната книга”, допълни председателят на съдебния състав.

Професорът бе оневинен и по второто обвинение – съхранение на боеприпаси. Като мотиви за решението си Минев посочи, че не са налице данни патроните да са негови.

„Вярно е, че са намерени в кабинета му, но стаята е била ползвана и от друг преподавател преди години, който е имал разработки свързани с оръжията. Не са открити отпечатъци по боеприпасите, както и липсват сведения кой, кога и защо ги е внесъл в стаята. Патроните са произведени през 1953 година и от тогава до 2017 година не е ясно къде и от кого са били съхранявани”, завърши съдия Петко Минев.

Пред наш репортер прокуратурата, в лицето на Марин Пелтеков, заяви, че ще протестира определението на съда.

Професорът, хванат с подкуп за тройката в УХТ - с присъда до края на деняЖертва съм на постановка. Невинен съм, заяви Симеон Василев