Туристическия оператор "Емералд Травел България" ще съди некоректния и задлъжнял към дружеството турагент "Теско Груп". Това стана ясно от официалното становището, което TrafficNews.bg получи в отговор на запитване по казуса на две изгорели с пари семейства. 

Както TrafficNews.bg ви съобщи, почивката на семействата на Ивелина и Румен Маркови и на Гергана и Бисер Маркови и трите им деца се провали в следствие на некоректния турагент "Теско Груп". Агенцията, която се управлява от Васил Атанасов, е завлякла двете семейства с близо 3000 лева.

Пострадалите са превели пълни суми за екскурзия в Турция, за която е трябвало да заминат утре (бел.р. 29.09), но след като започват да правят опити да се свържат с турагента, с който са сключили договор, установяват, че последният е изключил всички свои линии за комуникация. Те се обадили на туроператора "Емералд Травел България", които препродават пакета чрез турагента, и от тях разбрали, че резервацията им е анулирана, тъй като "Теско Груп" не са извършили своите финансови задължения към "Емералд Травел България", т.е. не са превели парите до крайната сума за туристическите пакети. 

Повече за измемните семейства, чиито пари са взети, а екскурзията неосъществена - четете ТУК! 

Ето и становището на "Емералд Травел България" от 28.09.2017:

До знанието на дружеството достигна писмо, изпратено в електронен вариант, в което се сочи, че се изпраща до нас по повод „сигнал за измама, подаден от читателка на информационна платформа „TrafficNews.bg. Излагат се подробности, че сигналът се отнася за дружеството „Теско Груп“- туристически агент, оперирал като представител на Туроператор „ Емералд Травел България „ ООД, като две семейства били уговорили екскурзии до Турция.

Същите подписали Договор за организирано пътуване № ЕЕ053215, заплатили в срок цялото капаро и цялостната сума за туристическия пакет. При опит за телефонна проверка, от страна на Потребителите на 25.09.2017г., те били установили, че всички телефони били изключени или давали свободно. Едва след свързване с Туроператора, семейството установило, че пътуването им е анулирано по причини – липса на направени парични транзакции, от страна на Турагента към Туроператора.

Предвид обстоятелството, че в писмото се изисква официално становище на „Емералд Травел България“ ООД, от името на дружеството излагам такова: Съгласно разпоредбите на Закона за Туризма, Туроператорът разполага с надлежно издаден лиценз, осъществява търговската си дейност грижата на добрия търговец и в съответствие с нормативната база. Предлага свои туристически продукти, както на крайни потребители, така и с посредничеството на Турагенти, с които има подписани Договори. Такъв има подписан и с дружеството „ТЕСКО ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Асеновград 4230, ул. “ Комитска“ No 5, ет. 3, регистрирано по ЗТР с ЕИК 203245786, представлявано от управителя си ВАСИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ.

В духа на професионализма и добрите търговски практики при продадените от този Турагент наши туристически продукти, при които бяхме потвърдили резервации и вече издали ваучери за туристическо пътуване, независимо от липса на плащане към нас, доставихме услугата на всички крайни потребители.

В тези случаи, разбира се, Турагентът се обогати неоснователно за наша сметка до размера на сумите, които е събрал от Потребителите, но спазвайки правилата на местната подсъдност, ще насочим иска си към неговото дружество по съдебен път.

С оглед системно нарушаване, обаче, от негова страна на клаузите на подписания с дружеството договор, направихме официално предупреждение към Турагента, с покана да извърши плащане по всички направени чрез него резервации, които са в просрочие, както и да ни изпрати подписаните договори, за да осъществим директна връзка с крайните Потребители.

В поканата си, го предупредихме изрично, че независимо от отдавна настъпилите падежи за плащане, му даваме допълнителен срок за изпълнение, след изтичане на който ще анулирахме направени резервации, по които не е постъпи плащане към нас и в дадения допълнителния срок. От страна на Турагента не бяха предприети никакви действия, а опитът ни за връзка с него на обявените телефони, се указа безуспешен.

В списъка на анулираните резервации е и посочената конкретна от Вас в писмото Ви – резервация № 53215. Тя е направена на 28.07.2017г. с депозит в размер на 30 % от сумата, внесен на 02.08.2017г. По същата не е постъпило следващо плащане в срок в полза на Туроператора, което може да се установи и докаже с извлечение от банковата ни сметка. На 12.09.2017 г. сме изпратили поредното съобщение до Турагента, конкретно за цитираната резервация, като отново сме го предупредили, че не е постъпило плащане, че предстои анулиране на същата.

При липса на отговор и плащане по резервацията, същата е анулирана. Заемаме позиция, че Потребителите, които са изложили фактите в сигнала си, в това число и са представили платежните си документи към „ТЕСКО ГРУП“ ЕООД, разполагат с права да предявят претенция по предвидения от закона ред срещу дружеството, съответно да образуват щета пред Застрахователя по полицата, която следва да е посочена в подписан от тях договор, по който са извършили плащане.