Две досъдебни производства са образувани в Пловдив след мащабна проверка на прокуратурата за незаконните сметища в страната. Това съобщиха от държавното обвинение.

Припомняме, че в четвъртък спецпрокуратурата и полиция влезе в Министерството на околната среда и водите. Разследващи и полиция направиха и проверка в РИОСВ – Пловдив. Оказва се, че в Пловдивската инспекция вчера е имало експерти от РИОСВ - Велико Търново, които са взели проби и ще ги обработват неутрално в тяхна лаборатория. Иззети са и документи. Акцията бе насочена към схема за преработка на опасни отпадъци, нарушения при нотификациите на документацията по внос и изход на отпадъци и незаконно внасяне на боклук в страната. Според част от материалите е имало фиктивен износ на боклук, като в същото време отпадъците са оставали в страната ни и така са се избягвали големи данъци. 

Ревизоро посочи за какво е проверката в РИОСВ-Пловдив! Коментира уволнението на екс шефа Стефан ШилевЕкоинспекцията в Пловдив е сред структурите, в които се проверява за нарушения

По линия на незаконните сметище тече паралелна проверка. По време на акциите са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания в цялата страна. Преобладаваща част от замърсяванията са причинени от изхвърляне на строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места.                  

Във връзка с констатираните нарушения са съставени 141 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 45 наказателни постановления и 48 фиша.  В голяма част от случаите извършителите на нарушенията не са установени, поради което не са предприети действия по санкционирането им.

След проверките прокуратурите в страната са отправили 27  предложения до кметове на общини за премахване  на съществуващи  незаконни сметища или за засилване на упражнявания контрол с оглед недопускане на нови.

Образувани са три досъдебни производства – 2 в района на Окръжна прокуратура-Пловдив и 1 в Окръжна прокуратура-Ловеч. В някои случаи  контролните органи са предприели необходимите действия – съставени са  351 констативни актове и 4 броя протоколи за предупреждение, с които към нарушителите  са отправени 487 предписания. Последните са насочени към премахване на сметищата и замърсяванията и вземане на последващи  мерки – поставяне на забранителни табели, осигуряване на контейнери за отпадъци, осигуряване на видеонаблюдение.

В резултат на отправените предписания са почистени 370 незаконни сметища и 122 замърсявания. По отношение на всички останали са предприети действия по почистване по график, съобразен със съществуващата извънредна епидемиологична обстановка.

Министърът на екологията и водите Емил Димитров - Ревизоро отправи остра критика към управлението на регионалните звена на МОСВ в Пловдив. 

Най-сериозен удар той нанесе по отношенеие на РИОСВ-Пловдив, където вчера прокуратурата е поискала помощ от експерти на МОСВ да вземат проби от отпадъци и вещеста в града. 

Ревизоро: Аз уволнявам - голяма част от освободените от мен свидетелстват сегаМинистърът на околната среда и водите даде пример с банки, сравнявайки преноса на боклук