Съвместна кампания „Спри! Дай път на пешеходеца”  стартират Traffic  Security, TrafficNews.bg и Виайлет такси. Инициативата ще започне на 15 май и ще продължи две седмици. В този период екипите на Traffic  Security и водачите на таксиметрови автомобили, които работят за Виайлет такси, ще следят за нарушители на пешеходните пътеки в града. Те ще използват таблетите, монтирани на таблата на автомобилите, за да правят видеоклипове на нарушителите. След това записите ще бъдат предоставени на TrafficNews.bg, където ще бъдат публикувани.

„От самото си създаване информационният сайт TrafficNews.bg води последователна и непрестанна кампания срещу нарушенията на пътя – паркиране по тротоари, зелени площи и велоалеи, спиране върху места, предназначени за инвалиди, пресичане на червен светофар. Усилията ни очевидно дават резултат, тъй като вече е изключително рядко явление да видите лъскава лимузина, окупирала инвалидно място по паркингите на моловете и големите хипермаркети. Охранителната ни фирма Traffic Security също ще се включи в инициативата”, коментира Александър Апостолов.

„Надяваме се по тази начин да се опитаме да превъзпитаме водачите, които нарушават правилата и не дават път на пешеходците. Шофьорите на фирмата имат инструкция да бъдат изключително стриктни и те самите да спират задължително, когато видят човек, стъпил на пешеходната пътека. При всеки сигнал за нарушение ще бъдат глобявани”, заяви собственикът на Виайлет Такси Диян Станев. Той призова останалите таксиметрови компании също да се включат в инициативата.

Ръководството на ОД МВР – Пловдив също ще подкрепи кампанията, като клиповете с нарушенията ще бъдат предоставени на полицията и те ще вземат необходимите мерки, за да санкционират нарушителите.

ОДМВР – Пловдив приветства инициативата за провеждане на кампания “Спри! Дай път на пешеходеца!”, чиято основна цел е намаляване на пътнотранспортните произшествия  на територията на Пловдив с участието на пешеходци. В подкрепа на кампанията, за периода на провеждането й органите на Пътна полиция - Пловдив ще  вземат участие за осъществяване на усилен контрол на водачите на МПС по отношение спазване на правилата за движение и осигуряване на предимство на пешеходците на разрешените за пресичане места, което е и наша ежедневна задача, съобщават от Областната дирекция.  

„При получаване на видеоматериали със заснети нарушения на правилата за движение ще бъдат извършвани незабавни проверки. В случай че бъдат събрани безспорни данни в изпълнение на изискванията на ЗАНН, касаещи образуване на административно-наказателно производство, на нарушителите ще бъдат налагани съответните законови санкции. В тази връзка приветстваме изразената от Вас готовност за осигуряване на свидетели при съставяне на актове за установено административно нарушение, което е задължително условие за успешен административно - наказателен процес”, гласи официалното писмо от полицията.

Предприемането на действия за намаляване на жертвите и пострадалите при пътно-транспортни произшествия е приоритет в дейността  на всички държавни и местни органи, както и на всички организации, имащи отношение по решаване проблемите на безопасността на движението. Съвместните ни усилия в краткосрочен и дългосрочен план ще доведат до постигане на основната цел - ограничаване на последствията от пътнотранспортни произшествия и запазване живота и здравето на всички участници в движението, коментират от полицията. Глобата за шофьор, който не спре на пешеходна пътека е от 100 до 200 лева. 

Призоваваме всички водачи да се включат в  кампанията „Спри! Дай път на пешеходеца” и да проявяват толерантност на пътя, пазейки всички участници в движението.

Всеки от читателите на TrafficNews.bg също може да  участва в инициативата, като ни изпрати клип, на който е заснел нарушител.

А на пешеходците припомняме основните правила за движение:

1. Пресичайте пътното платно само на разрешените за пресичане места- пешеходни подлези, пешеходни пътеки и места с добра видимост;

2. Пресичайте пътното платно, когато сте се убедили, че нищо не Ви застрашава;

3. В тъмната част на денонощието пресичайте пътя на добре осветени места, за да сте видими за останалите участници в движението;

4. Движете се по тротоара или банкета на пътното платно, а в случай, че такива няма - движете се в посока противоположна на посоката на движение на пътни превозни средства;

5. Не преминавайте през ограждения от парапети или вериги;

6. Не навлизайте внезапно на платното за движение - подайте сигнал с ръка или използвайте светлоотразителни елементи;

7. При пресичане на пътното платно преценете добри разстоянието до приближаващите се пътни превозни средства и тяхната скорост;

8.Стриктно спазвайте сигналите на светофара и регулировчика, когато има такива;

9. Изчаквайте пристигането на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на тротоара или на местата, обозначени с маркировка, в краен случай - на банкета.