Пловдивски адвокати поискаха  да бъде свалена табела на Българска асоциация за застраховани и пострадали при катастрофи, поставена в КАТ - Асеновград. На табелата е посочен телефона на асоциацията, а под телефонния номер  има надпис, който гласи:„Правни консултации и психологическа подкрепа“. От БАЗК коментираха, че не са информирани за този проблем и няма основание за премахване на плаката. /Интервю с председателят на БАЗК Владимир Тодоров четете по-долу/.

Казусът е бил разгледан на Адвокатски съвет, тъй като местен адвокат е сезирал Адвокатска  колегия- Пловдив. Юристите считат, че  в случая е нарушен по няколко параграфа Законът за адвокатурата, в който е уредено упражняването на адвокатската професия и какво включва тя. Даването на правни консултации е в кръга на адвокатските правомощия, каквито тази асоциация явно не може да упражнява, тъй като не е регистрирана по Закона за адвокатурата. В другия случай, ако зад тази асоциация стоят адвокати, са нарушени и чл.41, и чл.42 от закона, тъй като адвокатът може да привлича клиенти чрез използване на посредници; не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.

Другото съществено нарушение е, че според указателната табела се дава информация, че правните консултации са на цената на един градски разговор, което пък нарушава чл. 36 от закона по отношение правото на възнаграждение за положения труд от всички адвокати. Според него размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. В закона също така е указано в кои случаи адвокатът  може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие.

Преди няколко седмици от Адвокатска колегия се обръщат към директора на ОД на МВР Пловдив ст. комисар Атанас Илков като настояват за съдействие за отстраняването на нарушението. Също така в писмото си  адвокатите  настояват да бъдат премахнати всички подобни табели от службите на дирекцията

От пловдивската дирекция на полицията са реагирали своевременно и са свалили табелата. 

През последните години както обществото, така и представителите на адвокатурата са изключително чувствителни по темата за обезщетенията на пострадалите от катастрофи. Причината е, че този сегмент от правните услуги е "приватизиран" от определени адвокати или адвокатски кантори. Някои адвокатски фирми са скрити зад различни асоциации и техни представители се свързват  с пострадалите или наследниците на починалите. Сключват договори, като обещават, че ще договорят голямо обезщетение от застрахователя. Има случаи, когато комисионните стигат от 30 до 50% от цялата сума.  Решенията за точния размер на обезщетението са субективни и зависят от отношенията между адвокат и съда. Апетитите действително са много големи, тъй като става дума за пазар, който достига до 1 млрд. лв. годишно. 

Често посредниците на тези адвокатите пристигнат на място заедно с линейката. Близки на загинали при катастрофи разказват, че адвокати ги тревожат по време на погребенията или правят опити за връзка през техни роднини, още преди да изпратили жертвата. Други чакат пред болници и морги и раздават визитки. 

Само преди няколко дни в Пловдив започна дело срещу адвокат Владимир Елдъров, обвинен за това, че е измамил общо 29 свои клиенти със сумата от 676 458 лв.  Схемата, по която са били измамени клиентите на Владимир Елдъров, бе разкрита в разследване на TrafficNews.bg през 2015 година.  

Свидетели по делото срещу Вл. Елдъров: Обеща ни джипа си - даде ни 1000 леваБедни и малограмотни роми са жертвите на измамите, за които е обвинен пловдивския адвокат

Това е второто обвинение срещу адвоката, който бе осъден на 7,5 години за подбудителство към убийство и няколко палежа.

В основата на тези престъпления отново бе войната за клиенти по дела за обезщетения от катастрофи. 

 

Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите от катастрофи:

Адвокати се представят от името на нашата организация пред пострадалите лица 

- Г-н Тодоров, смятате ли, че има основание за премахването на въпросния плакат?

- Считаме, че няма никакво основание за премахване на въпросния плакат, нещо повече – Пътна полиция е партньор на БАЗК в десетки кампании за превенция на пътния травматизъм. Въпросният плакат е във връзка с информационна кампания между БАЗК и следните институции и организации: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична община, Пътна полиция, Български пощи, Асоциация на вносителите на автомобили, Министерство на здравеопазването, Асоциация Българско психоаналитично пространство, Национална пациентска организация

Кампанията бе официално открита на 21.09.2010 г. лично от министъра на транспорта Александър Цветков. Целта на този плакат е да популяризира национален телефонен номер, на който всички пострадали при ПТП могат да получат безплатна и навременна консултация. Целите на кампанията са да осигури достъпен начин за пострадали при ПТП лица да научат своите права, да получат адекватна психологическа помощ след преживения стрес, да бъдат добре информирани с цел ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на порочни практики и злоупотреби от страна на държавни институции, лечебни заведения, застрахователни компании и некоректни адвокати, както и да сигнализират за проблемни пътни участъци.

-  Адвокатът , подал сигнала, смята, че плакатът рекламира правни услуги, в нарушение на Закона за адвокатурата и представлява нелоялна конкуренция от страна на Асоциацията спрямо останалите адвокати. Какъв е вашият коментар?

- БАЗК не се занимава с процесуално представителство на пострадали при ПТП. Такъв вид дейност не се съдържа в Устава на сдружението. Основната дейност на БАЗК е насочена към превенция на пътно-транспортния травматизъм – в тази посока организацията ни е провела десетки кампании и инициативи за пътна безопасност, подкрепени от лоялни партньори като Българския Червен кръст, Съюза на българските автомобилисти, общини, пациентски организации, участва редовно в законодателния процес (председателят на УС на БАЗК е съветник в транспортната комисия към 44-то НС), както и в заседанията на Държавно-обществената комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

- Занимава ли БАЗК с дела на пострадали от катастрофи?

- БАЗК предоставя правни консултации на лица,пострадали при ПТП от правоспособни юристи, без, както беше посочено, да осъществява процесуално представителство. Предметът на предоставените консултации е единствено запознаване на гражданите, пострадали при ПТП и техните близки с правата им, процедурите и сроковете, в които могат да ги осъществят.  Противно на твърдението на председателя на Адвокатска колегия – Пловдив следва да се отбележи, че консултациите и становището по правни въпроси представляват дейности, включени в адвокатската професия, но без да е въведена законова забрана те да бъдат осъществявани и от други лица, които не са вписани в адвокатска колегия.

Съществуването на неправителствена организация в обществена полза, каквато е БАЗК, оказваща правна и психологическа помощ на лица, които са жертва на правонарушения не е прецедент. В България и в Европейския съюз съществуват множество НПО-та, осъществяващи такава дейност в различни области от живота. Пример за такива са асоциации в помощ на: жертви на домашно насилие; жертви на трафик на хора; жертви на престъпления; жертви на дискриминация; жертви на лекарски грешки; пациентски организации и множество други. Всички тези организации работят в полза на обществотo.

- Какво е отношението на Асоциацията към порочните практики, свързани с този тип дела?

- При нас постъпват сигнали за порочни адвокатски практики и нашата организация често е била потърпевша. Наши печатни информационни материали се присвояват и разпространяват от адвокати, които нямат нищо общо с нашата организация, но се представят от нейно име пред пострадали лица.  Лично аз многократно съм се обръщал чрез медиите към пострадалите и техните близки с призив да бъдат внимателни на кого се доверяват, какви документи подписват, да знаят за 5–годишната давност и да не се подвеждат по информация, че ще пропуснат срокове за упражняване на правата си.

Получаваме оплаквания от граждани, които са били притеснявани от адвокати, обикалящи гробищни паркове и погребални агенции. Възползвайки се от уязвимото състояние на хората, и с откровени лъжи, че се налага да се предприемат някакви спешни действия, ги склоняват да подпишат неизгодни за тях договори. И в такива случаи също, информационната телефонна линия носи ползи на гражданите относно техните права.