Район „Южен” затвърждава първата си позиция за най- гъсто населената административна единица в Пловдив, показват данните на ГРАО. Точно преди година „Южен” задмина район „Централен” с 16 души, а за последните 12 месеца разликата между двата района става все по-голяма.

В началото на 2018 година район „Южен” бе с  82 649 души, а към март 2019-а жителите му с постоянен адрес са 83 031. Увеличаването на хората в южните квартали на Пловдив е за сметка на намаляващото население в район „Централен”. Миналата година жителите на  „Централен” бяха 82 705, а при последните данни те са 82 460 души.

Въпреки близките данни между двата района, на практика в няколкото квартала, обединени под названието „Кючука”, както и Коматево, Беломорски и Остромила живеят близо 100 000 души.  По данни на полицията в района живеят още между 12 и 15 000 души, които нямат постоянен или настоящ адреса на територията, въпреки че са задължени в 6-месечен срок да го направят.  Масова практика е в големите комплекси, хората идващи от други общини в страната, да не се регистрират с постоянен или настоящ адрес.  Например в двата огромни комплекса в район „Южен” живеят 3000 души, а регистрираните в тях са по-малко от 500 души.

Това показват и данните на ГРАО. Въпреки огромния по обем строителство в града и новите хора, които се заселват под тепетата, прирастът на града е едва от 321 души, или към 15.03.2019 година пловдивчаните са 383 818 души.

Съотношението на брой регистрирани хора в другите райони на Пловдив е идентично през последната година.

Район „Източен” е намалял с 90 души, като в момента жителите му са 61 748. С около 90 души пък район „Западен” е станал по-голям – на територията му живеят 39 824.  Минимален прираст има и в районите „Северен” и „Тракия”, като там регистрираните жители са съответно 55 861 и 60 667.

Очаква се на националното преброяване през 2021 година да излезе наяве точният брой на хората и жилищния фонд в Пловдив. Тогава ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.