Бързам да спомена, че срещу България, до този момент, наказателни процедури заради чл. 417 от ГПК НЯМА.

Според статии в някои медии обаче, това не е така. Преди време се появиха с бомбастични заглавия, като "ЕК открива наказателна процедура заради чл. 417 от ГПК. Това било защото чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), позволявал длъжникът да бъде осъден по бърза процедура без възможност да се противопостави. Процедурата била и заради начина, по който се продава имуществото на длъжниците, който пък бил в нарушение с правото на Европейския съюз.

Дори медия, която претендира да е с юридическа насоченост, излеза с подобно заглавие. Това станало поради жалба от адвокат, който сезирал комисията, че чл. 417 ГПК давал възможност на банките и на други лица – например на фирми за бързи кредити, доставчици на други услуги, в случаите в които са подвели потребителя да подпише нотариално заверен договор или запис на заповед. Тези лица можели да се снабдяват с изпълнителни листа срещу потребителите, без да се води истинско дело. Така потребителят не можел да се защити, тъй като производството пред съда било затворено и инквизиционно, в което участвала само силната страна – банка или друг търговец, или доставчик на услуга.

По думите на колегата адвокат, цитиран от споменатите медии, а и не само от тях, чл. 417 от ГПК унищожил много човешки съдби и продължавал да тероризира българите чрез предвидения ред, по който банките, а и някои фирми за бързи кредити, събират без истинско съдебно и равнопоставено дело своите вземания.

Освен това, в тв предаване цитираният от мен адвокат определя чл. 417 като мракобесен, туземски член, който обръщал наопаки нормалния процес. Този член позволявал първо да се образува изпълнително дело, като банките или другите монополисти – наречени от колегата „аристократите на Темида“, осъждали по бърз ред в задочно производство клиентите си. В това предаване се включил и националният омбудсман Мая Манолова, която заявила, че се подготвят пакет от законодателни реформи в тази насока.

От всичката информация по медиите разбирам, че колегата е против цялостното приложение на чл. 417 ГПК във варианта, в който съществува в ГПК от 2008 г.

Написаното в медиите, в резултат на казаното от колегата адвокат, щеше да е ужасно, но само ако беше вярно.

Медиите, разпространили новината (лъжата), че ЕК е стартирала процедура срещу България заради чл. 417, очевидно харесват подобни заглавия, оплюващи държавата и без да проверят достоверността на информацията публикуват манипулиращи обществото статии. Явно тяхното желание за трафик към сайтове им е с приоритет пред достоверното информиране на обществеността. Излиза така, че всеки може да изнесе каквато си иска информация, а някои медии да я разпространят като факт. Вероятно поради това българските медии по свобода на словото достигат Замбия и са на 113 място в света. 

Действително обаче, колегата адвокат е пуснала жалба до Европейската комисия. Публикувала я е и в уеб сайта си. Вярно е също така, че ЕК е отговорила на така подадената жалба. Отговорът открих също в сайта на колегата. В този отговор на Европейската комисия обаче, НИКЪДЕ не става и дума за стартиране на наказателна процедура срещу България. Той е бланкетен и завършващ с текста:

“Ще се свържем с Вас отново, след като получим отговор от българските институции“. 

Освен, че до момента няма процедура срещу България, според мен, няма да има и в бъдеще. Просто чл. 417 е една благодатна за манипулации, популизъм и реклама тема. А твърдението, че нямало възможност за защита би изкарало ниска или направо негативна оценка на всеки, който се явява на изпит по ГПК. Отварям скоба, че в социалистическия популизъм, който се вихри в медиите, се внушава, че длъжникът е добър и беден, а кредиторът е зъл и измамник. Но я си представете, че сте дали страшно много пари на някой и той не иска да Ви ги върне, а на Вас Ви трябват?!? И че за да си ги получите с „нормално“ дело, трябва да чакате с години? Тогава какво, Вие самите нямаше ли да изберете варианта, в който да можете да минете по „късата процедура“ (по чл. 417), вместо да чакате с години някой тарикат да се подиграва с Вашата наивност? 

Наказателна процедура няма, а и няма да има, защото действащият Граждански процесуален кодекс /ГПК/, в сила от 01.03.2008 г., и по специално Заповедното производство, са разработени по модел на европейски процесуални закони, със съдействието и помощта на чужди специалисти.

Нещо повече, не само, че Заповедното производство не противоречи на Европейското законодателство, но именно европейското законодателство и Регламент (ЕО) № 1896/2006 г. са причина това производство да бъде прието от българския законодател.

EK_Rezults GOODИзвън горното, за целите на настоящата статия, си направих труда да потърся в страницата на Европейската комисия какви процедури са предприети срещу България, кога са били предприети и в резултат на какво са предприети. Уточнявам, че в страницата на ЕК се отразяват всички стартирани процедури срещу страни членки. Отразяват се и прессъобщенията, с които излиза ЕК, за да информира обществеността за процедури срещу държави членки.

В сайта на ЕК действително открих данни за процедура срещу България. Тази процедура обаче не е заради чл. 417, а за ограничения в националното ни законодателство, относно придобиването на земеделска земя. Съобщението гласи:

“Commission requests Bulgaria, Hungary, Lithuania, Latvia and Slovakia to comply with EU rules on free movement of capital and eliminate those restrictions contained in the national laws on the acquisition of agricultural land that it finds unjustified or discriminatory against EU nationals. (IP/16/1827)“

Или на български:
“Комисията изисква от България, Унгария, Литва, Латвия и Словакия да се съобразят с правилата на ЕС за свободно движение на капитали и да премахне тези ограничения, съдържащи се в националните им законодателства за придобиване на земеделска земя, които ЕК счита за необосновани или дискриминационни спрямо граждани на ЕС. (IP / 16/1827)“

Данни за подобна процедура не открих(освен тези в българските медии, които цитират колегата адвокат). Затова реших, че не ме бива в търсенето на информация и помолих приятели с добър английски – част от тях адвокати, а други не, също да направят рисърч. Помолих ги да проверят всичко за наказателни процедури на ЕК срещу държави членки и по-специално срещу България. Мнението им беше като моето:

“Процедура срещу България заради чл. 417 няма!“


*Цялото изследване четете в ТУК!

Адв. Росен Димитров , TrafficNews.bg

*Адвокатът е член на Пловдивската адвокатска колегия