В Германия обикновено е студено, а животът е относително скъп. Затова редица германски пенсионери се преселват в чужбина – в страни, където климатът е по-добър, а разходите за живот – по-ниски.

Тази тенденция се засилва, отбелязва вестник "Велт ам Зонтаг" и цитира официални данни: Само през 2017 г. броят на германските пенсионери, живеещи в чужбина, се е увеличил с 3000 – на близо 237 хиляди души.

Повечето от тях живеят в съседни на Германия държави или в Северна Америка, но все по-често те се насочват към Източна Европа или Турция, посочва изданието и обяснява: "Причината за това обикновено е в по-ниските разходи за живот там".

Другите фактори, които играят решаваща роля за избора на ново място за живот, са наличието на добро здравеопазване, функциониращ обществен живот и лична сигурност.

Защо германците напускат Германия?

"Велт ам Зонтаг" за втори път от 2017 година насам прави подробни сравнителни анализи на общо 110 държави в света, за да селектира онези от тях, които предлагат най-привлекателни и изгодни условия за живот на германските пенсионери. Вниманието е било фокусирано най-вече над онези 20 държави, в които живеят най-голям брой пенсионери с германско гражданство. На първо място това е Швейцария – с 26 000 германски пенсионери, следвана от САЩ и Австрия с по около 24 000 души.

Но най-големия приток на пенсионери от Германия в последно време преживяват обаче съвсем други страни. Между 2016 и 2017 година само в Унгария увеличението е било от 7,5%, а в Полша, Чехия, Тайланд и Турция – с над 5 на сто. За подобна тенденция има напълно разбираеми причини, отбелязва германското издание: "Според анализите, тези държави са сред водещите в класацията по привлекателност. По отношение на критерия разходи за живот, включително нивото на наемите, повечето източноевропейски държави имат сериозно предимство пред останалите – в Полша, например, е достатъчна само една трета от средствата, които биха били необходими, за да се поддържа жизнен стандарт, сходен с този в Швейцария.

Колкото по на изток, толкова по-евтино!

Още по-евтин е животът, ако се отиде още по на изток – например в Беларус или Босна и Херцеговина. Тъкмо последните две страни обаче показват колко важни са и останалите критерии – като качеството на здравните грижи, наличието на ефективна държавна администрация, функционираща без подкупи, и личната сигурност. За да се обхванат всички тези фактори, "Велт ам Зонтаг" е използвал данни на Световната банка, ООН и на антикорупционната организация "Трансперънси интернешънъл".

От групата на 20-те държави, в които живеят най-много германски пенсионери, най-привлекателни за живот се оказали Полша, Чехия и Унгария – поради сравнително ниските разходи, доброто ниво на здравеопазване и високото ниво на сигурност за гражданите. На четвърто място е Турция, която поради обезценяването на лирата е дори по-евтина от трите източноевропейски държави, но изостава от тях по някои други критерии. В класацията впрочем не е отчетен факторът политическа свобода, понеже пенсионерите обикновено не проявяват активен политически ангажимент в новата си родина.

Друга страна, която напоследък привлича все повече пенсионирани германци, е Бразилия, която се изкачва от 19-то на 11-то място. По-добри класирания отбелязват също Австралия и Швейцария. В Швейцария това се дължи най-вече на изключително доброто здравеопазване и високото нивото на сигурност, благодарение на които страната компенсира невероятно високите разходи за живот.

В дъното на класацията сред най-предпочитаните 20 чужди държави за живот остават САЩ, където има съчетание от няколко неблагоприятни фактора – високи разходи за живот и недостатъчна лична сигурност, дължаща се на високото ниво на престъпността.

Второ място за България

А къде е България? В класацията на изследваните общо 110 държави, тя заема сензационното второ място. Изданието обяснява, че за човек с германска пенсия, разходите за живот в България са ниски, здравеопазването – поне в големите градове и туристическите центрове – е добро, а и личната сигурност – гарантирана.

"А който избере да живее край "Слънчев бряг" или "Златни пясъци", може да се наслаждава и на твърде приятен климат. Особено по-възрастни хора от бившата ГДР навярно с добро чувство си спомнят за приятните си летни престои в България", коментира изданието. Като предимство е отбелязано и това, че страната е част от ЕС, което дава на германските пенсионери необходимото чувство за сигурност.