Защо резултатите след тест за наличие на антитела са с различни стойности в отделните лицензирани лаборатории? С този въпрос се обърнаха към TrafficNews читатели, които са дали проби на няколко места в кратък период от време, за да получат така наречения „зелен сертификат”.

Припомняме, че стойности за anti-SARS-CoV-2 антитела над 150 BAU/ml се признават за издаване на зелен сертификат с валидност 90 дни (3 месеца).

В първия случай, показанията за количество антитела при жена, отчита огромна разлика в две различни лаборатории. В първата стойностите са 69,5 BAU/mL, а в другата 409 BAU/mL. Разликата е огромна и съответно според едната лаборатория не може да бъде изваден „зелен сертификат”, а според другата може.

Във втория случай показанията за количество антитела при мъж, отчита почти двойна разлика в две различни лаборатории. От 51,40 BAU/mL до 98,46 BAU/mL на отделните места.

На коя от двете лаборатории трябва да вярват хората и доколко защитени са всъщност? Ако приемем, че при мъжа „зелен сертификат” не може да бъде издаден, защото стойностите са под 150 BAU/mL и той е незащитен, то при жената разликата е огромна и според едната лаборатория, тя не е защитена срещу COVID, а според другата е „много защитена”.

„Стойности на антитела над 130 BAU/mL показва добър имунен отговор” е казано и в текста под самото изследване.

Както вече написахме, в различните лаборатории трябва да се обърне внимание, че стойности над максималния обхват на метода ще бъдат изписвани по този начин: >257.2016 BAU/ml, поради промяна в мерните единици от U/ml към BAU/ml. Това е и максималното количество антитела, което отчитат някои от лабораториите. Пренастройването на апаратите не позволява да се дадат точните стойности на антитела, ако те са високи, а посочват максималната стойност, която може да отчете апаратът.

„Хората получават резултата, че количеството на антителата е по-голямо от посоченото. Това означава, че те имат защита и съответно могат да получат документа”, обясняват от лабораториите по повод резултатите над тези „максимални” стойности.

Какво дава обаче голямата разлика на различните лаборатории за момента няма как да се обясни. Възможните причини са това, че стойностите на антитела се променят във времето (за часове, дни и седмици), както и това, че стойностите им могат да варират според използваните реагенти в различните лаборатории. Тоест използваните вещества или съединения, които се добавят към система, за да се предизвика химична реакция.