Искането на ЧЕЗ за увеличение на нощната тарифа на тока не е политически обвързано решение. КЕВР е независим енергиен регулатор и изпълнителната власт не може да има намеса в решенията му. Това заяви м ефира на Нова енергийният министър Теменужка Петкова.

Тя допълни, че регулаторът работи, следвайки специални правила, които са валидни за всички европейски регулатори. 

Според позицията на КЕВР предложените от дружеството цени за увеличение на нощната тарифа са изготвени в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи.

Именно тук е мястото на регулатора, който трябва да направи анализ, за да установи дали посоченото в заявлението на ЧЕЗ е обективно, каза тя.