Всяка малка задача, изпълнявана в работното ни ежедневие, отнема от няколко минути до няколко часа. Разпокъсани в работното ежедневие обаче, рядко се замисляме за общия план и времето, което ни костват всички на вид “малки задачи”.
Времето става все по-ценен ресурс и усилията са насочени към това оперативните процеси да бъдат максимално оптимизирани, посредством автоматизацията. Електронната търговия и процесите, свързани с нея, по никакъв начин не правят изключение.

С оглед темповете на развитие на екомерс индустрията нуждата от автоматизиран интернет магазин  става все по-належаща.

 

Източник на изображение: pexels.com

Какво представлява автоматизацията в електронната търговия?
Автоматизацията е процес от областта на е-търговията, основан на софтуерни компютърни системи, на които се възлага да извършват определен набор от дейности, без да е необходима човешка намеса. Те идват в отговор на търсенето на бизнеса за намаляване  на времето и оптимизиране на работните дейности при извършване на определени оперативни процеси.

Автоматизирането на процесите в онлайн магазина се налага, когато обемът от повтарящи се работни процеси нарасне и/или затова следва да се ангажира допълнителна работа сила. Наемането на таква, при условие че има възможност дадена дейност да се осъществява от интелигентен софтуер, би бил неоправдан бизнес разход.

Бизнеси, утвърдили се успешно в различни индустрии, се обръщат към съвременни системи за автоматизация на работата. В областта на електронната търговия такива могат да бъдат куриерските интеграционни модули, използването на складов софтуер, тракинг (проследяващи) системи и много други.

Примери за автоматизации в е-магазина
В областта на електронната търговия бихме могли да изведем много и различни форми на използване на автоматизиран софтуер в изпълнение на оперативните му нужди. При всички случаи общите цели са еднакви: опростяване на задачите, оптимизиране на времето, минимизиране ролята на човешкия фактор.

Ето и няколко примера за оптимизирани ръчни задачи посредством автоматизации:

Автоматизирано информиране на клиента - когато даден артикул е готов за изпращане и/или вече е изпратен, можете да информирате клиента чрез автоматичен СМС, имейл, фейсбук и/или инстаграм съобщение;
Връзка между онлайн магазина и склада - когато даден продукт бива поръчан от клиента, тази промяна автоматично се отразява и в инвентара на магазина, и в софтуера на склада;
Автоматизирани лоялни програми - можете да поставите специален етикет на клиентите, които са направили поръчки над определена минимална стойност и/или по какъвто и да е друг критерий. В същото време на на тях могат да им се начисляват специални отстъпки при пазаруване;
Маркетинг автоматизации - можете да рекламирате посредством повече от един комуникационен канал едновременно (Инстаграм, Фейсбук, Тик-Ток, имейл и т.н.);
Планирани промоционални продажби - получавате възможността да зададете промяна в цените на определени стоки/услуги в даден времеви интервал по предварително зададени стойности;
Куриерски автоматизации - генерирането на товарителница и заявка за куриер веднага след постъпване на поръчка в магазина ще спести значително време, свързано с обслужването на пратките към клиентите.
Възможностите за интегриране на автоматизации в онлайн магазина са наистина много. С нарастването на трафика в интернет и мащабирането на онлайн процесите, свързани с онлайн пазаруването, усъвършенстването и значението им ще продължават да бъдат определящи за бъдещото развитие на екомерс индустрията.

Какви са предимствата на автоматизацията?
В рамките на една организация предимствата от автоматизацията в електронната търговия са комплексни. Такива бихме могли да откроим на няколко нива - в работни процеси, свързани с инвентар, доставки и т.н.; мърчандайзинг на стоки в интернет; промо активности; маркетинг; доставки; плащания и много други.

Подобрявате обслужването на клиентите си, като ги информирате в реално време за статуса на поръчката им, очакваните дата и час за доставка, прилагане на отстъпка и т.н. В последните няколко години много интернет магазини интегрираха и т.нар. чат бот система. Чат ботът дава отговори на най-често задавани от клиента въпроси под формата на чат разговор до включване на онлайн сътрудник.

По отношение на маркетинга и рекламата, автоматизациите за е-магазина представляват  ключово предимство. Така например, когато планирате определени промоции, бихте могли да зададете предварително процента на промоцията и тя да стартира в определеното време. На този принцип могат да бъдат реализирани и лоялни програми и всеки клиент да се възползва от персонални отстъпки при пазаруване онлайн.

Как да се сдобиете с автоматизиран интернет магазин?
Разработването на електронен магазин от нулата по традиционния начин изисква специфични знания, усилия и значително време. Днес стартирането на собствен електронен магазин е значително по-лесен процес, благодарение на възможностите, които предлагат платформите за електронна търговия, основани на онлайн софтуер (т.нар. SaaS платформи - софтуер като услуга).

Този тип екомерс софтуери, освен че дават възможност за бързо и лесно стартиране на онлайн магазин, идват и с множество автоматизации, които да улеснят процеса по онлайн търговия. Ключовото е, че дори не е необходимо потребителите да разбират от програмиране и/или да инсталират допълнителен софтуер на компютъра си.

Най-лесният начин да автоматизирате голяма част или всички от процесите, осъществявани във вашия онлайн магазин, е като се доверите на екомерс платформа. С нея получавате напълно готово решение, което е сигурна предпоставка за успешното развитие на собствен бизнес в областта на интернет на търговията.