Преустановено е замърсяването на река Марица. Тази сутрин е извършено повторно пробонабиране от канализационните колектори и река Пишманка. Резултатите от пробите сочат, че замърсяването е преустановено. Показателите от Градски колектор-1 са: ХПК - 128 mg/l и неразтворени вещества – 209 mg/l, а от Градски колектор-2: ХПК - 49 mg/l и неразтворени вещества – 29 mg/l, съобщават от Регионална инспецкия по околна среда и води - Пазарджик и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район". Бяха взети водни проби от отпадъчните води на инсталация за преработка на отпадъци в промишлената зона на Пазарджик, от двата градски колектора на ул. Заводска и от отпадъчните води на предприятия за преработка на хартия в село Главиница, община Пазарджик.

Проверени са още три промишлени обекта в индустриалната зона, за които се установи, че в момента не заустват отпадъчни води в канализационната система с водоприемник река Пишманка, локализирана като участък на замърсяването. Във водите й са установени пластмасови мленки от преработка на полиетиленови отпадъци. Резултатите от взетите водни проби от реката и двата градски колектора сочат инсталацията за преработка на отпадъци на „Екоинвест” ЕООД за източник на замърсяването. Установено е превишение в пъти над пределно допустимите концентрации (ПДК) на вещества в производствените отпадъчни води на обекта по На редба 7, за реда и начина за заустване на отпадъчни води в канализационните системи.

Превишени са следните показатели: химическа потребност от кислород (ХПК) – при норма 700 mg/l, пробите показват 2322 mg/l, или 3 пъти над ПДК. А нормата за неразтворени вещества е превишена 16 пъти. При норма 200 mg/l, са измерени 3140 mg/l. Високи стойности на тези показатели са установени и в градския колектор, който отвежда отпадъчните води от „Екоинвест”ЕООД / ХПК - 2940 mg/l и нерезтворени вещества - 5392 mg/l/. Анализът на данните сочи за преминало залпово замърсяване от този обект. От вечера следобед „Екоинвест”ЕООД преустанови производствената си дейност, свързана с формиране на отпадъчни води.

Припомняме, че от вчера ксперти от РИОСВ–Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС проверяват сигнал за мъртва риба в река Марица, под моста на с. Огняново. Директорът на РИОСВ Костадин Гешев незабавно сформира екип от експерти и беше извършено щателно обследване на района за следи от източници на замърсяване. За инцидента бяха уведомени окръжният прокурор на Пазарджик, директорът на ОД на МВР и директорът на ОДБХ, за вземане на проби от умрялата риба и установяване причините за смъртта й. Образувано е досъдебно производство.

Името на „Екоинвест” ЕООД бе сред тиражираните за причините за отравянето на водите на реката. Нормално е първите подозрения да бъдат насочени към нас, тъй като ние сме един от най-големите преработватели на пластмасови суровини в областта. Но вероятността да сме причинител на замърсяването е нищожна, защото отпадните води от нашия производствен цикъл минават през вътрешна наша пречиствателна станция и след това се изливат в канализация на ВиК. След това този канал се зауства в една по-малка река Пишмянка, а след това тази река се влива в Марица. В река Пишмянка обаче няма никаква мъртва риба, което означава, че водите ѝ не са замърсени, коментира за TrafficNews по-рано през деня Ангел Ангелов от ръководството на фирма "Екоинвест". 

Също така Ангелов заяви, че все пак са назначили вътрешно разследване, за да отхвърлят дори и малка вероятност те да са причинители на замърсяването. Очаква се следващата седмица да заработи новата им пречиствателна станция, в която са инвестирали 300 хиляди евро. 

"Не работим с химикали, не работим с пестициди, затова няма как да причиним токсично отравяне на реката", категоричен бе Ангелов.  Той допълни, че в района има редица предприятия, които се занимават с преработка на пластмасови отпадъци, но не е запознат с какви технологии боравят те. 

Дани Каназирева за отравянето на Марица: Разследва се пазарджишка фирма, преработваща пластмасаТонове риба може да се умрели заради пластмасови мленки

Марица - токсична! Разследват няколко фирми за отравяне на водатаИзбягвайте улова и консумацията на риба от река Марица, призоваха властите