Верните отговори от матурата по български език и литература бяха обявени от Министерството на образованието и науката. На изпита се явиха около 50 000 дванайсетокласници.

Тази година нямаше промяна във формата на теста, който се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Интерпретативно съчинение на тема „Цената на компромиса” в „Приказка за стълбата” на Христо Смирненски или есе „Мълчанието – сила или безсилие” - това се падна на зрелостниците на 41-ви въпрос. Те имаха възможност да избират върху коя от темите да разсъждават.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.

 

Стана ясно темата, по която пишат зрелостниците на матурата днесИзпитът приключва в 12.30 часа