ВиК- Пловдив реализира проект, за който се бори от години. От водното дружество изградиха нов водопровод през стария жп мост над река Марица, който минава в  район „Източен”.  Съоръжението минава през самия мост,  като вече започна и превключването към новия водопровод, който е свързан с една от помпените станции.

Помпена станция "Изток II" е една от четирите ПС, които захранват с питейна  Пловдив. Ежедневно тя доставя от 13 до 15 хил. m3 вода по съществуващия водопровод. Пресичането му с Марица е осъществено с две тръби ст. Ø400, разположени от двете страни на релсовия път по ЖП мост на линията "Пловдив-Бургас". 

Преди 10-тина години е изграден нов жп мост, като старият е бракуван. Прогресиращата амортизация и подкопаването на средния устой на стария мост, разположен в коритото на реката, предопределят решението на двете междуведомствени комисии спешно да се преместят на новия жп мост. Екип от специалисти на ВиК Пловдив съвместно с проектантите на новия мост направиха обстойно проучване на техническите възможности за това.

След съобразяване с товароносимостта, техническата инфраструктура и възможността за обслужване, беше изготвен и одобрен технически проект за новите трасета на водопровода и ел кабелите. 

По искане на "Водоснабдяване и канализация" се реализираха така наречените „влакови електрически прозорци” за провеждане на мероприятията по дейностите на самия мост, като изпълнението започна на 12 март.  Всички дейности от предпроектното проучване, изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и въвеждането му в експлоатация на новите съоръжения са финансирани и реализирани изцяло от водното дружество.

Вчера започна и  превключването от стария към новоизградения водопровод и ел инсталация, което ще доведе до кратковременно нарушаване на водоподаването по високите етажи на града в районите „Тракия” и „Източен”.