Тази нощ въздухът в Пловдив и София отчете високи стойности на замърсяване, като фините прахови частици /ФПЧ10/ бяха двойно над нормата от 50 ug/m3. Информацията е от независимия проект за измерване на замърсяването на атмосферния въздух. 

Според официалния сайт на Община Пловдив, в който са вкарани резултатите от измервателните станции на РИОСВ състоянието на атмосферния въздух и към този час е много лошо. Индексът е червен цвят за станцията на "Тракия", докато данни за втората станция на "Каменица" няма. Според легендата, този статус гласи предупреждението: „ако имате проблем със здравето, трябва да си стоите в къщи. Оставете колата у дома си и използвайте обществения транспорт или велосипед”.

Измервателните станции показват голяма наситеност на въздуха с фини прахови частици и бензен.

Според независимия проект на airplovdiv концентрацията на ФПЧ в района около Централна гара и Младежкия хълм минава 220 ug/m3, като това е най-високата и опасна стойност в сърцето на Пловдив /превишаване 4-5 пъти на допустимата норма/.  Най-мръсно е още в крайните ромски махали "Столипиново" и "Шекера", където стойностите са около 230 ug/m3.

Сериозно замърсяване има още в София и 11 области в страната.