Европейските семейства, който отглеждат деца, стават все по-малко. Ако пък са решили да направят поколение, то повечето предпочитат да си имат само едно дете. През последните години усилено се разпространява модела на малодетни семейства, както в по-развитите, така и в по-бедните страни в Европейския съюз.

Броя за отделните домакинства е ЕС нараснал до близо 200 милиона, или с близо със 7% увеличени за десетилетие. За сметка на това обаче демографската криза се задълбочава, тъй като в 75 на 100 от тях не се отглеждат деца, сочат данни на Евростат към 2022г.. Прави впечатление, че през години се е повишил броят както на семейства без деца, така и този на многодетните семейства. 

България е една от страните, в които преобладават бездетни домакинства. В тази класация най-висок дял отчитат Финландия (18,4%), Германия (20,1%) и Холандия (21,8%). От друга страна, семействата, които отглеждат поколения, са най-многобройни в Словакия (33,9%), Ирландия (32,2%) и Кипър (30,6%).

Европейците правят по едно дете.

В едва една четвърт от домакинствата се отглеждат деца. От тях 12 на 100 имат по едно дете. Две деца имат 9,3%,а семействата с три или повече деца представляват скромният дял от 3%.

Родителите само с едно дете са най-популярните (49%) във всяка една отделна страна Европа, включително и в България. Над 60 на 100 от родителите тук раждат само по едно отроче.

Изключение за еднодетните фамилии прави единствено Холандия, където домакинствата с 2 деца представляват по-висок процент.

От друга страна, многодетните семейства са най-голяма рядкост в България, Италия и Португалия, където под 7% от родителските двойки имат 3 или повече деца. В другата крайност са ирландските семейства, които предпочитат да отглеждат по-големи поколения – и повече от 22% от семействата са многодетни.

Самотни родители отглеждат децата във всяко трето семейство в Пловдив и областтаСемейните двойки, живеещи без деца в област Пловдив, са 64 647