Над 40 000 са самотните родители, живеещи на територията на Пловдив и областта. 75% от тях са майка - над 30 000 жени, отглеждащи децата си само. По-голямата част от тях живеят в градовете на територията на област Пловдив - 23,7 хиляди. Това показват данните от Националното преброяване към септември 2021 година. 

Един на всеки четирима самотни родители е баща. Татковците, полагащи основно грижи за децата си са 10 101, като от тях 7262 живеят в градовете в Пловдив област, а останалите 2839 - в селата. 

Предвид, че семействата с двама партньори, които отглеждат деца в Пловдив и региона, са 78 415, то излиза, че всяко трето семейство с деца в Пловдив е съставено само от един родител. 

Няма точна информация за причините за високия дял на самотни родители в Пловдив и региона. Според информацията на национално ниво обаче може да направим извод, че това са основно овдовели родители. Ето част от данните за страната:

При анализиране на семействата от един родител с деца според юридическото семейно положение на родителя се установява, че през периода 1985 - 2021 г. непрекъснато се увеличава броят на неженените родители (самотни майки и бащи) - от 4 762 през 1985 г. на 92 247 през 2021 г., или нарастване с 20.3 процентни пункта. Семействата на овдовелите родители с деца също се увеличават и през 2021 г. те са 40.2% от всички непълни нуклеарни семейства. Броят на семействата, съставени от един родител, който юридически се води в брак, но фактически сам отглежда децата си, се увеличава почти през целия период 1985 – 2021 година. Между последните две преброявания тези семейства нарастват с 8 049 броя и към 7.09.2021 г. относителният им дял от всички непълни нуклеарни семейства е 13.4%. През периода 2011 - 2021 г. намалява броят на семействата, съставени от разведени родители с деца. Техният относителен дял към 7.09.2021 г. е 23.9% от всички семейства, съставени от един родител с деца.

25% от семействата, отглеждащи деца под тепетата, нямат брак

От семейните двойки с деца в Пловдив и областта 58 630 са в брачен съюз, докато 19 785 живеят на семейни начала и отглеждат децата или детето си заедно. На практика това значи, че на четири семейство в едно двойките отглеждат наследници без да са си казали заветното "Да". 

Семейните двойки, живеещи без деца в област Пловдив, са 64 647. От тях 17% живеят заедно без брак, докато останалите са съпрузи и пред закона.

Ето и данните за страната: 

По смисъла на Националното преброяване семейство са две или повече лица, живеещи в едно домакинство и свързани помежду си с определена степен на родство както по кръвна линия, така и в резултат на брак/съжителство без брак или осиновяване. Едно лице не формира семейство. Семейство образуват: - двама съпрузи (в юридически брак или в съжителство без брак) без деца; - двама съпрузи (в юридически брак или в съжителство без брак) с едно или няколко деца независимо от възрастта им; - един родител с едно или повече деца независимо от възрастта им.