Полицията в Пловдив публикува черна статистика за всички загинали и ранени в последните 10 месеца от началото на годината. Нека бъдем разумни, за да спре войната по пътищата!

 От началото на 2014г. на територията на област Пловдив се наблюдава тенденция за влошаване пътнотранспортната обстановка по някои от основните й показатели – брой възникнали ПТП и брой убити и ранени при тях. За периода 01.01.-06.10.2014г. в областта са възникнали 727 тежки ПТП, при които са загинали 60 и са ранени 924 участници в движението. В сравнение със същия период на 2013г. броят на ПТП се е увеличил с 9, а броя на убитите с 24 . Броят на ранените е намалял с 40. Броят на убитите е с девет повече над средния за последните 5 години и с един повече над средния за последните 10 години. Изключително тежък в това отношение е месец юли 2014г., когато при различни пътни инциденти загиват 14 от участниците в движението. Само за първите 6 дни от м.октомври загиналите са вече пет. На територията на град Пловдив са възникнали 333 ПТП / с 18 повече от 2013/, при които са убити девет / без разлика/ . 399 са ранените /с 21 повече/ В по-малките селища от областта са възникнали 184 тежки ПТП / с 2 повече/, с 14 убити / с 8 повече/ и 204 ранени / с 34 по-малко/. По републиканската и общинска пътна мрежа са възникнали 210 тежки ПТП / с 11 по-малко/, с 37 убити / с 16 повече / и 322 ранени/ с 27 по-малко/. 698 от произшествията с 58 убити и 895 ранени са възникнали в следствие на различни нарушения на водачите на МПС. 21 произшествия са поради нарушение на правилата за движение от страна на пешеходците, в следствие на които са убити двама и 19 са ранени. Останалите са по други причини. Най-много произшествия са възникнали в следствие на сблъскване между МПС – 250 с 21 убити 366 ранени. Блъснатите пешеходци са 166, като 14 от тях са загинали. Пострадалите деца под 18 годишна възраст са 103, като четири от тях са загинали. Три от загиналите са в град Пловдив при възникналото на 05.10.2014г. тежко ПТП в ж.к.Тракия. Основни причини, довели до ПТП са движение с несъобразена скорост от водачите на МПС, отнемане на предимство, навлизане в насрещното движение, неспазване на дистанция, неправилно изпреварване и други. 59 са неправоспособните водачи, участвали в ПТП, а 39 са употребили алкохол. Горната статистика показва изключително тежка пътнотранспортна обстановка в областта – много човешки жертви, много пострадали хора, някои с увреждания за цял живот, големи материални щети. В голяма част се касае за блъскане на автомобили в крайпътни съоръжения и дървета, а в тази си част инфраструктурата не може да бъде променена. Произшествията възникват по различно време, на различни места и е трудно да се прогнозират възможностите за насочване на контрола от полицейските служители. Осъществяването на контрола по пътищата от полицейските служители е само един от факторите, водещ до предотвратяване на предпоставките за възникване на тежки ПТП, но не е достатъчен за осигуряване на безопасността на движението. От подготовката и възпитанието на водачите, пешеходците или пътниците до голяма степен зависи и поведението им на пътя. С правомерното си поведение човекът може да компенсира до известна степен недостатъците и пречките, които се създават от други фактори. В тази връзка е ролята на семейството при възпитанието на децата, на преподавателите в учебните заведения, на работодателите, на органите на местната власт. Участниците в движението следва постоянно да се обучават по проблемите на безопасността - чрез социални и училищни програми, служебни семинари, кампании, чрез медиите, като служителите на ОД на МВР – Пловдив провеждат непрекъсната превантивна дейност и са готови да участват във всякакви инициирани мероприятия за формиране на трайно безопасно поведение на пътя. В тази връзка се обръщаме към родителите, към възпитателите в детските градини, към преподавателите в основни и средни училища, към органите местната власт, към работодателите и всички други лица и органи, имащи отношение за формиране на безопасно поведение на пътя да предприемат всички необходими мерки, за непрекъснато въздействие и формиране на трайни навици за безопасно придвижване като пешеходци, като водачи на МПС и пътници. 

"С общи усилия трябва да спрем нарушителите на правилата за движение. Да ги спазваме самите ние. За да запазим живота и здравето си и да предпазим всеки друг да не стане жертва на собствената си или нечия друга грешка. “, призовават от полицията в Пловдив

TrafficNews.bg