Засега разполагаме с Акт 15. Имаме заповед, изготвена от ДНСК за понеделник и очакваме в началото на другата седмица да имаме и Акт 16, това каза в "Още от деня" Теодора Георгиева - изпълнителният директор на ICGB, фирмата оператор на строежа на газовия интерконектор.

Тя обясни, че след Акт 16 в България трябва да получат разрешително за ползване. Еквивалентен документ очакват и от Гърция, който трябва да пристигне също в началото на следващата седмица.

По този начин проектът е узаконен. Ние отдавна знаем, че той функционално работи, тестван е с газ и е изцяло годен на функционира, отбеляза Георгиева.

Теодора Георгиева уточни: "Ние развиваме проект, който е 3 млрд. куб. метра газ годишно, което е еквивалент на потреблението на България, така че с наличието на този интерконектор целият газов пазар става доста по-различен, от който имаме резервации на капацитет 50% и по който ще тече 1 млрд. куб. метра газ от Азербайджан на база на договор между "Булгаргаз" и азерската компания."

По думите ѝ това ще доведе до значително понижение на цената на газа от 1 октомври.

Изпълнителният директор на ICGB подчерта значението на инфраструктурата, която е изключително важна и от гледна точка на пренос на газ и до други дестинации.

"Имаме сериозна синергия с дестинации като Румъния, Молдова, Украйна. Освен това сме част от вертикален газов коридор, който включва газ от Гърция, България, Румъния, Унгария, като интерес проявяват и Сърбия и Албания."