Конкурс за директор на Държавна опера-Пловдив е обявило Министерството на културата.

Кандидатите трябва да представят концепция за развитието на операта за срок от четири години, която да съдържа стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година, съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт, демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на операта, политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал, финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства, възможности за увеличаване аудиторията на института и поддържане и подобряване на материалната база, пише Дарик.
 
Срокът за заемане на длъжността е четири години.
 
В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн, съобщават още от културното ведомство.
 
Документи за участие в конкурса могат да се подават до 15 септември 2017 г. включително.