С щастлива развръзка завърши неприятният инцидент, при който жена загуби портмонето си с пари и документи в центъра на Пловдив. 

Славена Славчева, студентка в Аграрния университет в Пловдив, намерила загубените вещи на Главната улица в града под тепетата. Тя веднага се свърза с TrafficNews.bg с надежда жената, чиято собственост е портмонето, да види публикацията. Така се и случило.

Няколко дни, след като медията ни публикува сигнала, Пепа Шумарева, собственичка на портфейла, се свързала със Славена и размяната била осъществена. 

Екипът ни изразява удовлетворение от щастливия край и използваме случая да припомним какъв е редът, който трябва да спазите при загубени и намерени документи.

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (РУ по постоянен адрес).

   Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

   В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

   Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

   Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

Важно: Гражданин, намерил личен документ, е длъжен да го предаде на органите на Министерството на вътрешните работи.