Над 50% отлив на чужденци от пътуване в България и сравнително запазени нива на излизане от страната на нашенци - така се характеризира септември месец тази година. Това показват данните за пътувания на Националния статистически институт.

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 555.6 хил. /или с 15.0% под регистрираните през септември 2019 година/. През септември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 563.7 хил., или с 56.2% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

Това показва, че пандемията и ограниченията повлияват много по-силно чуждестранния туризъм и пътувания изобщо, отколкото на плановете за излизане от страната на българите. 

Отлив на чужденци към пътувания у нас се наблюдава по всички възможни цели: „почивка и екскурзия“ - с 67.3%, „служебна“ - с 65.0%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 39.7%. Транзитните преминавания през страната са 45.2% (254.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България. Делът на почивките все пак остава най-висок в общата структура на причините за пътуване към България.

От общия брой чужденци, посетили България през септември, делът на гражданите от Европейския съюз е 52.9%, или с 62.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 40.2%.